Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

zarządzenia i akty prawne o charakterze ogólnym

ilość wiadomości: 10
07.04.2021

Zarządzenie Wewnętrzne Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach Nr 80 /2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji oferentów uczestniczących w postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

23.03.2021

Plan zakupu świadczeń na rok: 2021 - publikacja Śląskiego OW NFZ w Katowicach

ilość wiadomości: 10