Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Zbycie majątku i najem

ilość wiadomości: 9
26.08.2022

Zaprasza się do złożenia oferty na potrzeby zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie:
Najem pomieszczeń dla potrzeb infrastruktury serwerowej Centrum Zapasowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 
27.05.2022

Ogłoszenie (wraz z załącznikami) o konkursie ofert na najem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego w budynku Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 /parter/

 
31.05.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o konkursie ofert na najem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego (zmiana terminu składania ofert)

 
10.06.2022

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na najem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego

 
05.04.2022

Ogłoszenie (wraz z załącznikami) o przetargu nieograniczonego (pisemnym) - dotyczy sprzętu komputerowego będącego składnikiem majątku trwałego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

 
18.03.2022

Ogłoszenie (wraz z załącznikami) o przetargu nieograniczonego (pisemnym) - dotyczy sprzętu komputerowego będącego składnikiem majątku trwałego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

 
02.03.2022

Ogłoszenie (wraz z załącznikami) o przetargu nieograniczonego (pisemnym) - dotyczy sprzętu komputerowego będącego składnikiem majątku trwałego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

 
21.05.2021

Ogłoszenie (wraz z załącznikiem) o przetargu nieograniczonego (pisemnym) dot. sprzedaży klimatyzatorów będących składnikami majątku Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

 
15.03.2021

Ogłoszenie (wraz z załącznikami) o przetargu nieograniczonego (pisemnym) dot. sprzedaży samochodu osobowego będącego składnikiem majątku trwałego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

 
01.02.2021

Ogłoszenie (wraz z załącznikami) o przetargu nieograniczonym (pisemnym) dot. sprzedaży samochodów osobowych będących składnikiem majątku trwałego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

 
15.12.2020

Ogłoszenie (wraz z załącznikami) o przetargu nieograniczonym (pisemnym) dot. sprzedaży samochodów osobowych oraz samojezdnego zestawu spalinowego (traktorek ogrodowy) będących składnikiem majątku trwałego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

 
ilość wiadomości: 9