Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach | strona główna

Komunikaty dla pacjentów

Konsultant ds. poszkodowanych
w misjach poza granicami państwa – dotyczy służb mundurowych

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel. 32 735 19 87, 32 735 16 51, fax 32 735 18 09

Strona Ministerstwa Obrony Narodowej
Strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji