logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++
O nas

Drukuj

Linki

Ministerstwo Zdrowia RP
gov.pl/web/zdrowie

Narodowy Fundusz Zdrowia
nfz.gov.pl/

Centrum e-Zdrowia
cez.gov.pl

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
rpwdl.csioz.gov.pl

Naczelna Izba Lekarska
nil.org.pl/

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
nipip.pl/

Naczelna Izba Aptekarska
nia.org.pl/

Śląska Izba Lekarska
izba-lekarska.org.pl/

Beskidzka Izba Lekarska
bil.bielsko.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
oilczestochowa.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
izbapiel.katowice.pl

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
boipip.org.pl/

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
oipip.czest.pl/

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
wsse.katowice.pl/

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
www.zus.pl/

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
www.gov.pl/rpp

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
rckik-katowice.pl/

Kodeks walki z rakiem
kodekswalkizrakiem.pl/

Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
stowarzyszenierannych.pl/