Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 4971
12.10.2021

Komunikat – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za wrzesień 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za wrzesień 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
07.10.2021

WAŻNY komunikat Terenowego Wydziału Kontroli XII w Katowicach

Docierają do nas niepokojące sygnały o próbach wyłudzenia danych pacjentów z placówek medycznych przez osoby podające się za pracowników kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypominamy, że…
05.10.2021

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sposobu prawidłowego wypełnienia dokumentacji aktualizacyjnej dla umów wieloletnich na rok 2022 w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Śląski OW NFZ informuje Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe o składaniu dokumentacji aktualizacyjnej będącej podstawą aneksowania umów na 2022 r. Komplet dokumentów stanowią...
01.10.2021

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
24.09.2021

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 września 2021 r

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Zadaniem…
21.09.2021

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 7 października 2020 roku o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875) wprowadzono m.in. nowe zasady finansowania…
13.09.2021

Komunikat dla świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za sierpień 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za SIERPIEŃ 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
09.09.2021

Ponad 730 milionów złotych dla szpitali

Szpitale dostaną wyższy ryczałt. Chodzi o ponad 730 milionów złotych, które zostaną wypłacone do końca tego roku. Środowisko reprezentujące szpitale powiatowe przyznaje, że dodatkowe środki…
07.09.2021

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację od dnia 1 grudnia 2021 r. świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowy: leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)

W ślad za komunikatem opublikowanym w dniu 30 sierpnia 2021 r. informującym miedzy innymi o warunkach wymaganych do realizacji świadczeń w ww. programie lekowym oraz…
06.09.2021

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne

183 - Ratownictwo medyczne Na obszarze: powiat: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski. Częstochowa 184 - Ratownictwo medyczne Na obszarze: powiat: będziński, zawierciański, bieruńsko-lędziński, mikołowski, pszczyński, tarnogórski,…
ilość wiadomości: 4971