Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 5367
28.09.2023

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 28 września 2023 roku ogłoszono postępowanie dotyczące składania wniosków, poprzedzające zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego z …
27.09.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej, świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej - diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej - świadczenia pierwszorazowe - podregion gliwicki
26.09.2023

Oświadczenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, mającego na celu zawarcie umowy…
20.09.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

świadczenia w zakresie otolaryngologii - powiat zawierciański świadczenia w zakresie kardiologii - podregion rybnicki świadczenia w zakresie onkologii - podregion sosnowiecki
14.09.2023

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

świadczenia ogólnostomatologiczne - gmina Konopiska świadczenia ogólnostomatologiczne - gmina Wilkowice świadczenia protetyki stomatologicznej - region tyski świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej - subregion centralny
12.09.2023

Komunikat - wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za sierpień 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 12.09.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za sierpień 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
11.09.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej - grupa zachodnia program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej…
11.09.2023

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe

leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza leczenie chorych…
ilość wiadomości: 5367