Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 5286
20.03.2023

Uwaga na fałszywe e-maile. To próba zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem

Odebraliśmy niepokojące sygnały o fałszywych mailach, które informują o rzekomym wycieku danych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Informacje zawarte w tych wiadomościach są nieprawdziwe. Nie doszło…
16.03.2023

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słowników świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od…
15.03.2023

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży świadczenia protetyki stomatologicznej świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii świadczenia ogólnostomatologiczne dla…
14.03.2023

Trwa rekrutacja na „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”

Kursy skierowane są dla diagnostów laboratoryjnych, dietetyków, logopedów, elektroradiologów oraz pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Realizację kursów wspierają Fundusze Europejskie - kursy…
14.03.2023

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

anestezjologia i intensywna terapia — hospitalizacja na obszarze: Sosnowiec
13.03.2023

Komunikat - Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za luty 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.03.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za LUTY 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
09.03.2023

Zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne zaopatrzenie w środki pomocnicze zaopatrzenie w optykę okularową zaopatrzenie w protetykę słuchu
08.03.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy Na obszarach: Ustroń, Brenna, Wisła, Istebna Bieruń, Lędziny, Imielin,…
08.03.2023

Komunikat o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy
ilość wiadomości: 5286