Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 4947
29.07.2021

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
26.07.2021

Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu świadczenia zespołu długoterminowej opieki…
22.07.2021

Wynagrodzenie medyków po 1 lipca 2021 r. O nieprawidłowościach powiadom NFZ

1 lipca 2021 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wynagradzania pracowników medycznych. Nowela ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia gwarantuje, że pensja zasadnicza…
21.07.2021

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

świadczenia ogólnostomatologiczne na obszarach: Chybie, Pawonków, Kornowac, Rudnik, Chełm Śląski, Irządze, Włodowice, Koszarawa, Świnna, Goleszów, Wręczyca Wielka, Herby, Niegowa, Krzyżanowice, Gaszowice, Tworóg, Gorzyce, Węgierska Górka…
21.07.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne

115 - diabetologia – hospitalizacja na obszarze: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie
21.07.2021

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla Szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach Projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych…
13.07.2021

Komunikat – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za czerwiec 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za czerwiec 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
12.07.2021

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

135 - Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka na obszarze: województwo śląskie
08.07.2021

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

134 - anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja na obszarze: powiat myszkowski
07.07.2021

Informacja w sprawie zmiany terminu składania i otwarcia ofert w ogłoszonym postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert mającym na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne

125 - Ratownictwo medyczne Na obszarze: powiat: będziński, zawierciański, bieruńsko-lędziński, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, gliwicki, rybnicki, raciborski, wodzisławski. Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, Tychy, Chorzów, Katowice, Ruda…
ilość wiadomości: 4947