Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 5203
17.11.2022

Ponad 4,5 mld zł więcej dla szpitali

W granicach pół miliarda zł na ten rok i ponad 4 mld zł na rok przyszły. To dodatkowe środki, które Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz…
16.11.2022

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki (ICD-10: N18) leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR) (ICD-10: A15)
16.11.2022

Oświadczenie z dnia 16.11.2022 r. o zmianie terminu składania oraz otwarcia ofert postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży świadczenia protetyki stomatologicznej świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne…
16.11.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

leczenie pacjentów z chorobami siatkówki na obszarze: cieszyński, żywiecki
15.11.2022

Oświadczenie z dnia 15 listopada 2022 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

urologia – hospitalizacja, urologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny na obszarze: subregion północny - częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
15.11.2022

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek leczenie idiopatycznego włóknienia płuc leczenie inhibitorami pcsk-9 pacjentów z zaburzeniami lipidowymi
14.11.2022

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci - zakres skojarzony z 02.1581.001.02, …
ilość wiadomości: 5203