Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 5472
12.06.2024

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny na obszarach subregionów: tyskiego, bielskiego i częstochowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży…
11.06.2024

Zmiana numeru infolinii do programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Informujemy, że od 3 czerwca 2024 r. na badania z programu Profilaktyka 40 PLUS można się zapisać pod numerem telefonu: 800 69 60 64. Pod…
11.06.2024

Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
07.06.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

program profilaktyki raka piersi — etap pogłębionej diagnostyki
29.05.2024

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, w rodzajach opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza

Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy w module: Pliki udostępnione przez OW → Pliki techniczne → Folder: pliki dedykowane będą sukcesywnie zamieszczane propozycje planów rzeczowo-finansowych na…
20.05.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny na obszarze: powiat zawierciański
13.05.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny na obszarze: powiat częstochowski
13.05.2024

Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za kwiecień 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.05.2024 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za kwiecień 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
10.05.2024

Oświadczenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny na obszarze: powiat zawierciański
02.05.2024

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego...
ilość wiadomości: 5472