Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Lekarze i recepty - akty prawne

ilość wiadomości: 5
16.12.2020

INSTRUKCJA samodzielnego pobierania zakresów numerów recept w portalu personelu

17.04.2020

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 17 kwietnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

13.04.2018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie recept lekarskich z dnia 13 kwietnia 2018 r.

08.03.2012

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich – tekst jednolity z 14.03.2014 r.

12.05.2011

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

ilość wiadomości: 5