Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2024

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 16
15.03.2024

Ogłoszenie (wraz z definicjami i informacjami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 92- neurologia specjalistyczna - hospitalizacja; neurologia specjalistyczna - hospitalizacja - A48 

na obszarze: powiat pszczyński

 
19.04.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 92 - neurologia specjalistyczna - hospitalizacja; neurologia specjalistyczna - hospitalizacja - A48

na obszarze: powiat pszczyński

 
23.02.2024

Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 79 - Leczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1)
 • 80 - Profilaktyka zakażeń wirusem RS
 • 83 - Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)
 
30.04.2024

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 79 - Leczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1)
 • 80 - Profilaktyka zakażeń wirusem RS
 • 83 - Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)
 
02.02.2024

Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 

 • 74 - leczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1) (ICD-10: Q85.0)
 • 75 - leczenie pacjentów z zespołem Lennoxa-Gastauta lub z zespołem Dravet (ICD-10: G40.4)
 • 76 - leczenie pacjentów z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową (PFIC) (ICD-10: K76.8)
 • 77 - leczenie pacjentów z napadami padaczkowymi w przebiegu zespołu stwardnienia guzowatego (ICD-10: G40.4)

 

 
20.02.2024

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 74 - leczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1) (ICD-10: Q85.0)
 • 76 - leczenie pacjentów z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową (PFIC) (ICD-10: K76.8)
 
12.04.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 75 - leczenie pacjentów z zespołem Lennoxa-Gastauta lub z zespołem Dravet (ICD-10: G40.4)
 • 77 - leczenie pacjentów z napadami padaczkowymi w przebiegu zespołu stwardnienia guzowatego (ICD-10: G40.4)
 
02.02.2024

Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 72 - Leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C
 • 73 - Leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B
 
20.03.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 72 - Leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C
 • 73 - Leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B
 
01.02.2024

Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 67 – profilaktyka zakażeń wirusem RS
 • 68 – leczenie chorych na makroglobulinemię Waldenströma
 • 69 – leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)
 
19.02.2024

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 67 – profilaktyka zakażeń wirusem RS
 • 69 – leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)
 
30.04.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 68 – leczenie chorych na makroglobulinemię Waldenströma
 
15.01.2024

Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 64 - leczenie chorych na przewlekle wirusowe zapalenia wątroby typu B
 • 65 - leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekle wirusowe zapalenie wątroby typu C
 • 66 - profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV

 

 
01.02.2024

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 marca 2024 roku do 30 czerwca 2027 roku w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 64 - leczenie chorych na przewlekle wirusowe zapalenia wątroby typu B
 • 65 - leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekle wirusowe zapalenie wątroby typu C
 
20.02.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 66 - profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV

 

 
05.01.2024

Ogłoszenie (wraz z definicją i informacjami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 62 - choroby zakaźne — hospitalizacja

na obszarze: województwo śląskie

 
16.02.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 62 - choroby zakaźne — hospitalizacja

na obszarze: województwo śląskie

 
04.01.2024

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie KORD na rok 2024

 
12.01.2024

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie KORD na rok 2024

 
14.12.2023

Ogłoszenie (wraz z definicją i informacjami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 56 - leczenie chorych na hipofosfatemię sprzężoną z chromosomem X (XLH) (ICD-10: E.83.3)

na obszarze: województwo śląskie

 
29.01.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 56 - leczenie chorych na hipofosfatemię sprzężoną z chromosomem X (XLH) (ICD-10: E.83.3)

na obszarze: województwo śląskie

 
07.11.2023

Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 33 - leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi
 • 34 - leczenie chorych na raka endometrium
 • 35 - leczenie chorych z toczniem rumieniowatym układowym (TRU, SLE)
 
29.01.2024

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 33 - leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi
 • 34 - leczenie chorych na raka endometrium
 • 35 - leczenie chorych z toczniem rumieniowatym układowym (TRU, SLE)
 
ilość wiadomości: 16