Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2024

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 7
07.11.2023

Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 33 - leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi
 • 34 - leczenie chorych na raka endometrium
 • 35 - leczenie chorych z toczniem rumieniowatym układowym (TRU, SLE)
 
24.10.2023

Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie onkologiczne świadczenia kompleksowe:

 • kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

 • kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem piersi (KON Pierś) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

   

 
18.10.2023

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 27 - świadczenia w izbie przyjęć (IP)

na obszarze: województwo śląskie

 
24.10.2023

Komunikat nr 50/2023 dla oferentów przystępujących do ogłoszonego postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć (IP) w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego

 
25.10.2023

Zarządzenie Wewnętrzne Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach nr 289/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji oferentów uczestniczących w postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 
27.11.2023

Oświadczenie z dnia 27 listopada 2023 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 27 - świadczenia w izbie przyjęć (IP)

na obszarze: województwo śląskie

 
13.09.2023

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 25 - leczenie choroby Hurler 
 
29.09.2023

Komunikat o zmianie terminu otwarcia ofert dla postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 
24.11.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 25 - leczenie choroby Hurler 

 

 
11.09.2023

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 19 - leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
 • 20 - leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym
 • 22 - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza
 • 23 - leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
 • 24 - leczenie choroby Hurler
 
12.09.2023

Ogłoszenie w sprawie odwołania postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne — programy lekowe:

 • 24 - leczenie choroby Hurler

 

 

 
24.11.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 19 - leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
 • 20 - leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym
 • 22 - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza
 • 23 - leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)

 

 
16.08.2023

Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • program lekowy - leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B
 • program lekowy - leczenie choroby Hurler
 • program lekowy - leczenie pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 • program lekowy - leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
 • program lekowy - leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
 • program lekowy - leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami
 • program lekowy - leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)
 • program lekowy - leczenie chorych na raka gruczołu krokowego
 • program lekowy - leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
 • program lekowy - leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C
 • program lekowy - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza
 • program lekowy - leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi
 • program lekowy - profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV
 • program lekowy - leczenie pacjentów z chorobami nerek
 
30.08.2023

Oświadczenie z dnia 30 sierpnia 2023 roku o zmianach terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • program lekowy - leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B
 • program lekowy - leczenie choroby Hurler
 • program lekowy - leczenie pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 • program lekowy - leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
 • program lekowy - leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
 • program lekowy - leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami
 • program lekowy - leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)
 • program lekowy - leczenie chorych na raka gruczołu krokowego
 • program lekowy - leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
 • program lekowy - leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C
 • program lekowy - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza
 • program lekowy - leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi
 • program lekowy - profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV
 • program lekowy - leczenie pacjentów z chorobami nerek
 
07.09.2023

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2027 roku w rodzaju leczenie szpitalne — programy lekowe:

 • program lekowy - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza
 • program lekowy - leczenie choroby Hurler
 • program lekowy - leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
 • program lekowy - leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów

 

 
24.11.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • program lekowy - leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B
 • program lekowy - leczenie pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 • program lekowy - leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami
 • program lekowy - leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)
 • program lekowy - leczenie chorych na raka gruczołu krokowego
 • program lekowy - leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
 • program lekowy - leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C
 • program lekowy - leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi
 • program lekowy - profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV
 • program lekowy - leczenie pacjentów z chorobami nerek
 
16.08.2023

Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia:

 • chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym
 • chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym
 • chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym
 
30.08.2023

Oświadczenie z dnia 30 sierpnia 2023 roku o zmianach terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia:

 • chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym
 • chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym
 • chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym
 
24.11.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia:

 • chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym
 • chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym
 • chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym

 

 
ilość wiadomości: 7