Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Apteki

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wykonywania zalecanych szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych

 

Zalecane szczepienia ochronne w aptekach

Od 1 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy[1], dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i rozliczać ze środków publicznych wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach.

Można już składać wnioski o zawarcie umów na szczepienia z NFZ

Dlatego od dnia 3 listopada 2023 r. zapraszamy do składania wniosków do oddziałów wojewódzkich NFZ, właściwych ze względu na siedzibę apteki, na podstawie których będziemy podpisywali umowy na wykonanie i finansowanie szczepień w aptekach.  

Co warto zrobić przed podpisaniem umowy? Zalecenia dla aptek:

Prosimy, aby podmiot prowadzący aptekę:

 1. wpisał do systemu informatycznego NFZ lokalizację apteki;
 2. uzupełnił formularz „Wniosku o zawarcie umowy”, który znajduje się w Aplikacji ofertowej, wydrukował go, podpisał oraz przesłał wraz z załącznikami do oddziału wojewódzkiego NFZ;
 3. podpisał umowę na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece;
 4. gromadził dane niezbędne do przekazania komunikatem elektronicznym XML ŚWIAD oraz uzupełniał wpisy o kwalifikacji i wykonaniu szczepienia w e-Karcie szczepień pacjenta.

Praktyczne informacje o szczepieniach w aptekach. Gdzie ich szukać?

Szczegółowe informacje, które ułatwią prawidłową i sprawną realizację umowy, można znaleźć w:

 1. zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie ogólnych warunków zawierania i realizacji umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece;
 2. ogłoszeniu o naborze publikowanym na stronach internetowych wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ;
 3. dokumentacji użytkownika/dokumentacji procesowej systemu informatycznego NFZ przygotowanej dla świadczeniodawców (aptek ogólnodostępnych);
 4. instrukcji do procesu sprawozdawania i rozliczania wykonanych szczepień, która zostanie opublikowana dodatkowo, jako komunikat na stronie internetowej NFZ.

 

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy

Skontaktuj się z naszymi oddziałami wojewódzkimi NFZ, aby szczegółowo omówić indywidualne pytania i rozwiać wątpliwości.

Numery telefonów do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

Zawieranie umów na szczepienia

 • 32 735 18 62
 • 32 735 16 28

Rozliczenia umów na szczepienia

 • 32 735 15 04
 • 32 735 16 02

Sprawozdawczość komunikatów SWIAD

 • 32 735 17 34
 • 32 735 17 92
 • 32 735 17 83
 • 32 735 17 93

 

Zobacz instrukcję krok po kroku, jak wypełnić wniosek i podpisać umowę z NFZ

Instrukcja wideo dla ​systemu Kamsoft Gliwice

 

[1] ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1938)