logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Lekarze i recepty

Akty prawne
Dystrybucja zakresów numerów recept

Skradzione, sfałszowane, zaginione recepty i pieczątki lekarskie

ilość wiadomości: 84
05.11.2020
Informacja dotycząca złożenia wniosku o dostęp do Portalu NFZ i uprawnienia do pobierania numerów recept za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub e-PUAP
 
20.12.2017
Komunikat nr 144/2017 dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych w ramach usług komercyjnych oraz pro familia i pro auctore w sprawie utrzymania dostępu do…
 
07.12.2017
Komunikat nr 139/2017 dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych w ramach usług komercyjnych oraz pro familia i pro auctore w sprawie utrzymania dostępu do…
 
30.06.2017
Komunikat nr 73/2017 dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie…
 
19.06.2017
Komunikat nr 66/2017 dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie…
 
06.06.2017
Komunikat nr 60/2017 dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie…
 
25.04.2017
Komunikat nr 42/2017 dla lekarzy odbywających staż podyplomowy w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ
 
30.12.2016
Komunikat nr 112/2016 w sprawie zasad przydzielania numerów recept lekarzom/lekarzom dentystom/felczerom, którzy posiadają umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych wygasające z dniem 31 grudnia 2016…
 
15.12.2016
Komunikat nr 109/2016 w sprawie nowych zasad przydzielania numerów recept lekarzom/lekarzom dentystom/felczerom, którzy chcą wystawiać recepty refundowane w ramach usług komercyjnych
 
ilość wiadomości: 84