Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2024

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 9
05.04.2024

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że 5 kwietnia 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2024 dla obszaru:

 • powiat kłobucki, lubliniecki, myszkowski

Wniosek może składać podmiot będący świadczeniodawcą wskazanym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2023 poz. 1288 z późn. zm) oraz spełniającym wymagania określone w zarządzeniu Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego ze zm.

Obszar postępowania:

 • powiat kłobucki, lubliniecki, myszkowski, kod teryt: 2406, 2407, 2409.

Wnioskodawca ubiegający się o zawarcie umowy na rok 2024 proszony jest o złożenie wniosku do 15 kwietnia 2024 r.

 
25.04.2024

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego (CZP)

W wyniku postępowania dokonano pozytywnej oceny 1 wniosku:

 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dra E. Cyrana w Lublińcu, 123/100456, 42-700 Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48
 
14.03.2024

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 89 - Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

na obszarze: powiat częstochowski

 • 90 - Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

na obszarze: powiat tarnogórski

 • 91 - Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny 

na obszarze: powiat zawierciański

 
07.05.2024

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 90 - Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

na obszarze: powiat tarnogórski

 
10.05.2024

Oświadczenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 91 - Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny 

na obszarze: powiat zawierciański

 
13.05.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 89 - Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

na obszarze: powiat częstochowski

 
20.05.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 91 - Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny 

na obszarze: powiat zawierciański

 

 
04.03.2024

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że  4 marca 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego  na rok 2024 dla obszaru:

 • powiat będziński

Wniosek może składać podmiot będący świadczeniodawcą wskazanym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2023 poz. 1288 z późn. zm)  oraz spełniającym wymagania określone w zarządzeniu Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia  9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego ze zm.

Obszar postępowania:

 • powiat będziński, kod teryt: 2401

Wnioskodawca ubiegający się o zawarcie umowy na rok 2024 proszony jest o złożenie wniosku do 14 marca 2024 r.

 
28.03.2024

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego (CZP)

 W wyniku postępowania dokonano pozytywnej oceny 1 wniosku:

 1. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, 125/110545, 42-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40
 
26.02.2024

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że 26 lutego 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2024 dla obszaru:

 • Zabrze

Wniosek może składać podmiot będący świadczeniodawcą wskazanym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2023 poz. 1288 z późn. zm.)  oraz spełniającym wymagania określone w zarządzeniu Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego ze zm.

Obszar postępowania:

 • Zabrze, kod teryt: 2478

Wnioskodawca ubiegający się o zawarcie umowy na rok 2024 proszony jest o złożenie wniosku do 8 marca 2024 r.

 
29.03.2024

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego (CZP)

W wyniku postępowania dokonano pozytywnej oceny 1 wniosku:

 1. Feniks Kareł i Wspólnik Sp. J. 126/208711, 41-800 Zabrze ul. Cieszyńska 2/4
 
06.02.2024

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że  6 lutego 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego  na rok 2024 dla obszaru:

 • powiat cieszyński

Wniosek może składać podmiot będący świadczeniodawcą wskazanym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2023 poz. 1288 z późn. zm)  oraz spełniającym wymagania określone w zarządzeniu Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia  9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego ze zm.

Obszar postępowania:

 • powiat cieszyński, kod teryt: 2403

Wnioskodawca ubiegający się o zawarcie umowy na rok 2024 proszony jest o złożenie wniosku do 13 lutego 2024 r.

 
13.02.2024

Komunikat w sprawie zmiany terminu składania wniosków o realizację programu pilotażowego w CZP na rok 2024

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że termin złożenia wniosku w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego  na rok 2024 dla obszaru:

 • powiat cieszyński, kod teryt: 2403

 uległ zmianie  z 13 lutego 2024 r. na 14 lutego 2024 r.

 
27.02.2024

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego (CZP)

W wyniku postępowania dokonano pozytywnej oceny 1 wniosku:

 1. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Śląski, 122/100178, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4
 
10.01.2024

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że  10 stycznia 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2024 dla obszaru:

 • powiat będziński

Wniosek może składać podmiot będący świadczeniodawcą wskazanym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2023 poz. 1288 z późn. zm)  oraz spełniającym wymagania określone w zarządzeniu Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia  9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego ze zm.

Obszar postępowania:

 • powiat będziński, kod teryt: 2401

Wnioskodawca ubiegający się o zawarcie umowy

 
29.01.2024

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania nr 12-24-000063/PPZ/18/4/13 w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w Centrum Zdrowia Psychicznego na rok 2024 dla obszaru:

 • powiat będziński

 

 
05.01.2024

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 60 - świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

na obszarze: Sosnowiec

 
29.02.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 60 - świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

na obszarze: Sosnowiec

 
06.12.2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że 6 grudnia 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego  na rok 2024 dla obszaru:

 • Bielsko-Biała, powiat bielski

Wniosek może składać podmiot będący świadczeniodawcą wskazanym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2023 poz. 1288)  oraz spełniającym wymagania określone w zarządzeniu Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia  9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego ze zm.

Obszar postępowania:

 • Bielsko-Biała, powiat bielski, kod teryt: 2461, 2402

Wnioskodawca ubiegający się o zawarcie umowy na rok 2024 proszony jest o złożenie wniosku do 13 grudnia  2023 r.

 
13.12.2023

Oświadczenie z dnia 13 grudnia 2023 r. o zmianie terminu składania wniosków o realizację programu pilotażowego w CZP na rok 2024

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminu składania wniosków mających na celu realizację programu pilotażowego w CZP na rok 2024 - postępowanie oznaczone numerem:

12-24-000055/PPZ/18/4/13

Dotychczas obowiązujący termin składania wniosków tj. 13 grudnia 2023 r. zastępuje się terminem 14 grudnia 2023 r.

 

Pozostała treść ww. ogłoszenia o składaniu wniosków  pozostaje bez zmian.

 
28.12.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania wnioskowego w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2024 dla obszaru:

 • Bielsko-Biała, powiat bielski
 
01.12.2023

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży — I poziom referencyjny

na obszarze powiatów: 041 - tarnogórskiego, 047 - kłobuckiego, 043 - m. Jastrzębia-Zdroju, 048 - m. Chorzowa, 046 -częstochowskiego

 • Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży — I poziom referencyjny

na obszarze powiatów: 042 - bieruńsko-lędzińskiego, 045 -zawierciańskiego, 044 - lublinieckiego.

 

 
04.12.2023

Komunikat 58/2023 dla świadczeniodawców w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach:

 • zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny,
 • ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
 
19.12.2023

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania 12-24-000045/PSY/04/1/04.9901.300.03/01 w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 

 
09.01.2024

Oświadczenie z dnia 9 stycznia 2024 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w postępowaniach:

 • Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży — I poziom referencyjny

na obszarze powiatów: 041- tarnogórskiego, 043 - m. Jastrzębia-Zdroju

 • Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży — I poziom referencyjny

na obszarze powiatu 042 - bieruńsko-lędzińskiego

 

 
15.01.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w postępowaniach:

 • Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży — I poziom referencyjny

na obszarze powiatów: 047 - kłobuckiego, 048 - m. Chorzowa, 046 - częstochowskiego

 • Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży — I poziom referencyjny

na obszarze powiatu 044 - lublinieckiego.

 

 
19.01.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w postępowaniach:

 • Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży — I poziom referencyjny

na obszarze powiatów: 041- tarnogórskiego, 043 - m. Jastrzębia-Zdroju

 • Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży — I poziom referencyjny

na obszarze powiatu 042 - bieruńsko-lędzińskiego

 
ilość wiadomości: 9