logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 2650

Komunikat nr 5/2021 dla oferentów w związku z postępowaniami w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

20.01.2021
Komunikat nr 5/2021 dla oferentów w związku z postępowaniami w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie 04.9901.400.03 ośrodek środowiskowej…

Komunikat nr 4/2021 dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

20.01.2021
Zgodnie z treścią wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…

Komunikat nr 3/2021 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2020 roku

20.01.2021
W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia umów realizowanych w 2020 roku, Śląski OW NFZ przypomina, że: Zgodnie z § 27 ust. 2 Ogólnych warunków…

Wytyczne w zakresie zlecania stwierdzania zgonu osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-COV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem dla lekarzy POZ oraz lekarzy NiŚOZ

13.01.2021
Podstawa prawna funkcjonowania tzw. koronera „Covid” – Art. 7g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem…

Komunikat nr 1/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za grudzień 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 12.01.2021 r.)

12.01.2021
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za GRUDZIEŃ 2020 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…

Komunikat w sprawie realizacji szczepień przeciwko rotawirusom w ramach obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021

08.01.2021
Poniżej treść komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciwko rotawirusom w ramach obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021.

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego na rok 2021: świadczenia kompleksowe KOSM 39

29.12.2020
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o realizację z zakresu leczenia szpitalnego - świadczenia kompleksowe KOSM na obszarze…

Komunikat nr 65/2020 dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

23.12.2020
Zgodnie z treścią wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy

22.12.2020
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, iż do dnia 31 grudnia 2020 r. będzie można zrealizować zlecenia: wystawione, wystawione i potwierdzone na starym wzorze określonym w rozporządzeniu…

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2020 r.

18.12.2020
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 1. Zadania podmiotów…
ilość wiadomości: 2650