Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 2695
29.07.2021

Komunikat nr 38/2021 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
26.07.2021

Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu świadczenia zespołu długoterminowej opieki…
22.07.2021

Wynagrodzenie medyków po 1 lipca 2021 r. O nieprawidłowościach powiadom NFZ

1 lipca 2021 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wynagradzania pracowników medycznych. Nowela ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia gwarantuje, że pensja zasadnicza…
21.07.2021

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla Szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach Projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych…
13.07.2021

Komunikat nr 36/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za czerwiec 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 13.07.2021 r.)

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za czerwiec 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
07.07.2021

Komunikat nr 35/2021 dla świadczeniodawców w sprawie zmiany warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.

Informujemy, że z dniem 02.07.2021 r. w życie weszło zarządzenie Nr 125/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 01.07.2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 66/2021/DEF Prezesa…
02.07.2021

Komunikat nr 34/2021 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
30.06.2021

Komunikat nr 33/2021 dla świadczeniodawców w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna o możliwości zawarcia umów o finansowanie aktywowania IKP

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowice informuje, że w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 107/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia…
17.06.2021

Komunikat 32/2021 dla świadczeniodawców wyszczególnionych w załączniku w sprawie konieczności rozliczenia szablonów korygujących dotyczących lat 2017-2020

Śląski OW NFZ w Katowicach informuje, że wyszczególnieni w załączonym pliku świadczeniodawcy nie rozliczyli do dnia 15 czerwca br. szablonów korygujących wygenerowanych do umów z…
15.06.2021

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15.06.2021 r.

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (dalej „program”). Zadaniem…
ilość wiadomości: 2695