Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 2828
19.05.2023

Komunikat nr 25/2023 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert

w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie: OTOLARYNGOLOGIA – HOSPITALIZACJA OTOLARYNGOLOGIA – HOSPITALIZACJA – PAKIET ONKOLOGICZNY w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego. Uprzejmie informujemy, że w dniu 22…
11.05.2023

Komunikat nr 24/2023 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne programy lekowe w umowach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tj. 03/8

Uprzejmie informujemy, że postępowania konkursowe ogłoszone w dniu 9 maja 2023 r. na realizację programów lekowych: B.29 leczenie chorych na stwardnienie rozsiane (ICD-10: G35), B.70…
11.05.2023

Komunikat nr 23/2023 - wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za kwiecień 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.05.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za kwiecień 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
12.04.2023

Komunikat nr 21/2023 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za marzec 2023 r. nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 12.04.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za marzec 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
28.03.2023

Komunikat nr 19/2023 dla oferentów w sprawie szkolenia w związku z ogłoszonymi w dniu 24 marca 2023 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

W związku z ogłoszonymi 24 marca 2023 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne…
16.03.2023

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słowników świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od…
16.03.2023

Komunikat 18/2023 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 marca 2023 roku o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjno - szkoleniowe dotyczące ogłoszonego postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umów…
13.03.2023

Komunikat 17/2023 - Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za luty 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.03.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za LUTY 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
27.02.2023

Komunikat 15/2023 - Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 27 lutego 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o…
17.02.2023

Komunikat 13/2023 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U.…
ilość wiadomości: 2828