logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 2610

Komunikat nr 45/2020 dla świadczeniodawców w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna o przedłużeniu terminu składania wniosków o zawarcie umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów

06.08.2020
Na podstawie zarządzenia Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania…

Komunikat nr 44/2020 dla aptek województwa śląskiego w sprawie aktualizacji wersji komunikatu LEK do wersji 2.7

30.07.2020
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana nowa wersja schematu parsowania (XSD) wykorzystywanego…

Komunikat nr 43/2020 dla świadczeniodawców w sprawie przekazywania danych o liczbie lekarzy specjalistów objętych podwyżką

17.07.2020
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w związku z zapisami Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych…

Komunikat nr 42/2020 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców wyszczególnionych w załączniku w sprawie konieczności rozliczenia szablonów korygujących dotyczących roku 2019

16.07.2020
Śląski OW NFZ w Katowicach informuje, że wyszczególnieni w załączonym pliku świadczeniodawcy nie rozliczyli do dnia 13 lipca br. szablonów korygujących wygenerowanych do umów z …

Komunikat nr 37/2020 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

20.04.2020
W związku z Zarządzeniem Nr 42/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunkiem uzyskania dotacji…

Komunikat nr 34/2020 dla świadczeniodawców w sprawie przekazania informacji o liczbie etatów ratowników medycznych według stanu zatrudnienia na 1 kwietnia 2020 roku

03.04.2020
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie…

Komunikat nr 33/2020 dla świadczeniodawców w sprawie przekazania informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych według stanu zatrudnienia na 1 kwietnia 2020 roku

03.04.2020
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o…

Komunikat nr 32/2020 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego

31.03.2020
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpoczyna się okres obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki…
ilość wiadomości: 2610