Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

24.08.2022

Komunikat nr 55/2022 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych na realizację świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne – program lekowy: profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD-10: G43)

Uprzejmie informuję, że treścią Zarządzenia Nr 91/2022/DGL Prezesa NFZ z dnia 22.07.2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju…
11.08.2022

Komunikat nr 54/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za lipiec 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za LIPIEC 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
26.07.2022

Komunikat nr 51/2022 w sprawie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31…
12.07.2022

Komunikat nr 49/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za czerwiec 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za czerwiec 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
11.07.2022

Komunikat nr 48/2022 dla oferentów przystępujących do ogłoszonego postępowania konkursowego – w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć (IP) na terenie miasta Wodzisław Śląski

Komunikat nr 48/2022 dla oferentów przystępujących do ogłoszonego postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia…
01.07.2022

Komunikat nr 47/2022 o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie chirurgia stomatologiczna i…
01.07.2022

Komunikat nr 46/2022 – Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 1 lipca 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o…
23.06.2022

Komunikat nr 45/2022 dla oferentów przystępujących do ogłoszonego postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć (IP)

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie informacyjno–szkoleniowe dotyczące ogłoszonego postępowania…
15.06.2022

VI edycja - Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Informujemy, iż w odpowiedzi na liczne prośby ze strony podmiotów do dnia 24 czerwca 2022 r. przedłużony został termin przesyłania do Centrum e-Zdrowia (CeZ) wypełnionego…
13.06.2022

Komunikat nr 42/2022 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursów ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursów ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach: - świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub…