Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

03.10.2022

Komunikat nr 61/2022 - postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 3 października 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o…
27.09.2022

Komunikat nr 60/2022 dla świadczeniodawców w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Komunikat dla świadczeniodawców w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w…
20.09.2022

Komunikat nr 59/2022 dla świadczeniodawców w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie: programu badań przesiewowych raka jelita grubego

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach uprzejmie informuje, że w dniu 22 września 2022 roku o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonych postępowań…
14.09.2022

Nowe terminy szkoleń online

Informujemy, że dostępny jest już nowy harmonogram szkoleń otwartych online dla szpitali oraz placówek POZ i AOS obejmujący terminy do końca IV kwartału 2022 roku…
13.09.2022

Komunikat nr 58/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za sierpień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za sierpień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
07.09.2022

Komunikat nr 57/2022 o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań ogłoszonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań ogłoszonych w trybie konkursu ofert, mającego na celu zawarcie umów…
29.08.2022

Komunikat nr 56/2022 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w sprawie kwalifikacji do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia opieki zdrowotnej w roku 2022

Na podstawie treści ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.…
24.08.2022

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24.08.2022 r.

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz apteki ogólnodostępne do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej. Zadaniem…
24.08.2022

Komunikat nr 55/2022 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych na realizację świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne – program lekowy: profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą (ICD-10: G43)

Uprzejmie informuję, że treścią Zarządzenia Nr 91/2022/DGL Prezesa NFZ z dnia 22.07.2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju…
11.08.2022

Komunikat nr 54/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za lipiec 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za LIPIEC 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…