Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

01.02.2022

Komunikat nr 7/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista nr 2)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (lista nr 2 – w załączeniu). Aneksy zostały udostępnione na ścieżce…
31.01.2022

Komunikat nr 6/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista nr 1)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (I ETAP – (lista numer 1) umów w załączeniu). Aneksy zostały…
28.01.2022

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28.01.2022 r.

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 Zadaniem podmiotów będzie wykonywanie testów antygenowych…
26.01.2022

Zasady wystawiania e-skierowań rehabilitacyjnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej odnosi się do całego koszyka świadczeń…
19.01.2022

Informacja Wydziału Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dla lekarzy POZ oraz lekarzy NiŚOZ

W związku z realizacją przez Wojewodę Śląskiego zadania określonego w art. 7g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,…
19.01.2022

Komunikat nr 5/2022 dla świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie chemioterapia

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że ogłoszone w dniu 14.01.2022 r. postępowania konkursowe o numerach: 12-22-000045/LSZ/03/3/01 chemioterapia w trybie ambulatoryjnym z zakresem skojarzonym, 12-22-000043/LSZ/03/3/01 chemioterapia…
11.01.2022

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.01.2022 r.

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Zadaniem…
11.01.2022

Komunikat nr 4/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za GRUDZIEŃ 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.01.2022 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za GRUDZIEŃ 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
10.01.2022

Komunikat nr 3/2022 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2021 roku

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia umów realizowanych w 2021 roku, Śląski OW NFZ przypomina, że: Zgodnie z § 27 ust. 2 Ogólnych warunków…
05.01.2022

Komunikat nr 2/2022 dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…