Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

25.05.2022

VI edycja - Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Istotnym elementem w planowaniu rozwoju cyfryzacji ochrony zdrowia jest uwzględnienie potrzeb i możliwości pomiotów leczniczych. Dlatego Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w…
16.05.2022

Komunikat nr 36/2022 dla świadczeniodawców w sprawie uzgodnienia planów rzeczowo-finansowych na II półrocze 2022 roku dla umów 03/3 oraz 03/5 – programy lekowe i chemioterapia poza PSZ

Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy w module: Pliki udostępnione przez OW - pliki techniczne, folder: pliki dedykowane, zamieszczone zostały propozycje planów rzeczowo-finansowych na II półrocze…
12.05.2022

Komunikat nr 35/2022 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju:

ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy w module: Pliki udostępnione…
11.05.2022

Komunikat nr 34/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za kwiecień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.05.2022 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za kwiecień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
06.05.2022

Zaproszenie na szkolenia organizowane przez Rzecznika Praw Pacjenta

Kierownicy podmiotów leczniczych Szanowni Państwo, w imieniu Rzecznika Praw Pacjenta serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach: Prawa i obowiązki pacjenta - przegląd uprawnień Uczestnicy szkolenia…
29.04.2022

Komunikat nr 33/2022 dla świadczeniodawców w sprawie konieczności wystawienia faktur korygujących do umowy 19/1 w związku z zakończeniem finasowania części świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z dniem 31 marca 2022 r.

Minister Zdrowia decyzją z dnia 25 kwietnia 2022 r. znak: DLU.736.131.2022.KB postanowił zmienić polecenie z dnia 7 lipca 2020 r. znak: SZUZ.736.150.2020.KB. Zgodnie z tą…
29.04.2022

Komunikat nr 32/2022 dla świadczeniodawców

Komunikat dla świadczeniodawców wpisanych do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w sprawie zakończenia finasowania części świadczeń z Funduszu…
21.04.2022

Nowe zagadnienia na szkoleniach z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Informujemy, że zakres szkoleń realizowany w ramach Projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami…
14.04.2022

Komunikat nr 31/2022 dla świadczeniodawców wyszczególnionych w załączniku w sprawie konieczności rozliczenia szablonów korygujących dotyczących lat 2019-2021

Śląski OW NFZ w Katowicach informuje, że wyszczególnieni w załączonym pliku świadczeniodawcy nie rozliczyli do dnia 13.04.2022 r. szablonów korygujących wygenerowanych do umów z lat…
12.04.2022

Komunikat nr 30/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za marzec 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za marzec 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…