Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

05.10.2021

Komunikat 49/2021 dla świadczeniodawców w sprawie sposobu prawidłowego wypełnienia dokumentacji aktualizacyjnej dla umów wieloletnich na rok 2022 w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Śląski OW NFZ informuje Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe o składaniu dokumentacji aktualizacyjnej będącej podstawą aneksowania umów na 2022 r. Komplet dokumentów stanowią:…
01.10.2021

Komunikat nr 48/2021 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
24.09.2021

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 września 2021 r.

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Zadaniem…
21.09.2021

Komunikat nr 47/2021 dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 7 października 2020 roku o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875) wprowadzono m.in. nowe zasady finansowania…
13.09.2021

Komunikat nr 46/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za sierpień 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 13.09.2021 r.)

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za sierpień 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
09.09.2021

Komunikat dla świadczeniodawców

W związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania szpitali, w tym wynagrodzeń, informujemy o planowanym podniesieniu wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia. Przewiduje się podniesienie ceny jednostki sprawozdawczej do…
07.09.2021

Komunikat 45/2021 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację od dnia 1 grudnia 2021 r. świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowy: Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)

W ślad za komunikatem opublikowanym w dniu 30 sierpnia 2021 r. informującym miedzy innymi o warunkach wymaganych do realizacji świadczeń w ww. programie lekowym oraz…
02.09.2021

Komunikat nr 44/2021 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
01.09.2021

Bezpłatne szkolenia z EDM – nowa Platforma rejestracyjna Akademii CeZ już dostępna

W związku z kontynuacją przez Centrum e-Zdrowia naboru na bezpłatne szkolenia dot. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz pozostałych e-usług udostępnianych w ramach informatyzacji obszaru ochrony…
23.08.2021

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwraca się do z uprzejmą prośbą do świadczeniodawców o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do analizy i wyceny z…