Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

17.02.2022

Komunikat dla świadczeniodawców - Postępowanie w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o unieważnieniu postępowania nr 12-22-000049/PPZ/18/4/13 w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie ŚWIADCZENIA…
17.02.2022

Komunikat dla świadczeniodawców - Postępowanie w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania wniosku: z dnia 16 lutego r. na dzień 17 lutego 2022…
15.02.2022

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych

Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę w rodzaju leczenie szpitalne o udostępnienie danych finansowo-księgowych z działalności leczniczej podmiotu. Szczegóły komunikatu…
14.02.2022

Komunikat nr 17/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista umów nr 7 „OSTATNIA”)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (lista umów nr 7 „OSTATNIA” – w załączeniu). Aneksy zostały udostępnione…
11.02.2022

Komunikat nr 16/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista nr 6)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (lista nr 6 – w załączeniu). Aneksy zostały udostępnione na ścieżce…
11.02.2022

Komunikat numer 15/2022 dla świadczeniodawców - lista świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za styczeń 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.02.2022 r.

Szczegółowy wykaz brakujących komórek/procedur medycznych znajduje się w Portalu Świadczeniodawcy: Administracja i Opcje/Pobranie plików technicznych/Pliki dedykowane/niesprawozdane_harmonogramy_przyjęć_styczeń_2022.xls
10.02.2022

Komunikat nr 14/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista nr 5)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (lista nr 5 – w załączeniu). Aneksy zostały udostępnione na ścieżce…
09.02.2022

Komunikat nr 13/2022 dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowań w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 9 lutego 2022 r. zostały ogłoszone dwa postępowania wnioskowe w sprawie zawarcia umów…
04.02.2022

Komunikat nr 12/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów do umów realizowanych w 2021 roku zwiększających kwoty zobowiązania z tytułu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia (lista nr 2)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów zwiększających kwoty zobowiązania z tytułu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia w roku 2021. (lista…
03.02.2022

Komunikat nr 11/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista nr 4)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (lista nr 4 – w załączeniu). Aneksy zostały udostępnione na ścieżce…