Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

13.06.2022

Komunikat nr 42/2022 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursów ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursów ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach: - świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub…
13.06.2022

Komunikat nr 41/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
02.06.2022

Komunikat nr 40/2022 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursów ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Informujemy, że w dniu 8 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00 w sali 1.10 odbędzie się szkolenie dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do ogłoszonych postępowań konkursowych…
31.05.2022

Komunikat nr 39/2022 dla świadczeniodawców w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna o możliwości zawarcia umów o finansowanie aktywowania IKP

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowice informuje, że w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 66/2022/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia…
27.05.2022

Komunikat nr 38/2022 dla świadczeniodawców składających wnioski o aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, zgłaszających nowe miejsca udzielania świadczeń od 1 lipca 2022 roku

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu złożenia wniosku o aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w…
27.05.2022

Komunikat nr 37/2022 dla wnioskodawców składających wnioski o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 lipca 2022 roku

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w…
25.05.2022

VI edycja - Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Istotnym elementem w planowaniu rozwoju cyfryzacji ochrony zdrowia jest uwzględnienie potrzeb i możliwości pomiotów leczniczych. Dlatego Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w…
16.05.2022

Komunikat nr 36/2022 dla świadczeniodawców w sprawie uzgodnienia planów rzeczowo-finansowych na II półrocze 2022 roku dla umów 03/3 oraz 03/5 – programy lekowe i chemioterapia poza PSZ

Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy w module: Pliki udostępnione przez OW - pliki techniczne, folder: pliki dedykowane, zamieszczone zostały propozycje planów rzeczowo-finansowych na II półrocze…
12.05.2022

Komunikat nr 35/2022 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju:

ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy w module: Pliki udostępnione…
11.05.2022

Komunikat nr 34/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za kwiecień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.05.2022 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za kwiecień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…