Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

09.12.2021

Komunikat 60/2021 dla świadczeniodawców składających wnioski o aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, zgłaszających nowe miejsca udzielania świadczeń od 1 stycznia 2022 roku

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu złożenia wniosku o aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w…
09.12.2021

Komunikat 59/2021 dla wnioskodawców składających wnioski o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 stycznia 2022 roku.

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w…
02.12.2021

Komunikat nr 58/2021 dla świadczeniodawców

dotyczący wydłużenia okresu spłaty należności ustalonych jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń do dnia 31…
01.12.2021

Komunikat nr 57/2021 dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej

Zgodnie z treścią wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
30.11.2021

Komunikat nr 56/2021 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju:

ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna, leczenie szpitalne, leczenie…
24.11.2021

Komunikat nr 55/2021 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia poprzez Fundusz Medyczny ponadlimitowych kosztów świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia

Śląski OW NFZ w Katowicach przypomina, że w systemie informatycznym uruchomiona została funkcjonalność Fundusz Medyczny (FM), umożliwiająca rozliczenie ponadlimitowych kosztów świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom do ukończenia…
15.11.2021

Komunikat 53/2021 dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że z dniem 1 grudnia 2021 roku, wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 roku…
12.11.2021

Komunikat nr 52/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za październik 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 12.11.2021 r.)

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za październik 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
12.10.2021

Komunikat nr 51/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za wrzesień 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 12.10.2021 r.)

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za wrzesień 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
07.10.2021

Komunikat nr 50/2021 Terenowego Wydziału Kontroli XII w Katowicach

Docierają do nas niepokojące sygnały o próbach wyłudzenia danych pacjentów z placówek medycznych przez osoby podające się za pracowników kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypominamy, że…