Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 77/2022 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2022 roku

30.12.2022

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia umów realizowanych w 2022 roku, Śląski OW NFZ przypomina, że:

 1. Zgodnie z § 27 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  (t.j. Dz.U. 2022 poz. 787 z późn. zm.), ostateczny termin rozliczenia zakontraktowanych świadczeń w 2022 roku upływa 14 lutego 2023 r.
 2. Zgodnie z § 23 ust 1. OWU termin korygowania raportów statystycznych dotyczących świadczeń realizowanych w 2022 roku upływa 9 lutego 2023 r.
 3. Zgodnie z § 23. 3 OWU „Dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa Prezesowi Funduszu albo dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu, z którym zawarł umowę, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Mając na względzie powyższe oraz możliwość sfinansowania świadczeń zdrowotnych wykonanych ponad kwotę zobowiązania określoną w umowie, 20 stycznia 2023 roku zostaną pobrane dane o wykonanych świadczeniach zdrowotnych, które będą podstawą w procesie zawierania aneksów końcoworocznych za rok 2022. Proces zostanie przeprowadzony wg jednakowych zasad dla wszystkich świadczeniodawców, w oparciu o środki finansowe dostępne w planie finansowym Śląskiego OW NFZ na rok 2022.

Przypominamy również o konieczności złożenia dedykowanych wniosków elektronicznych w Portalu Świadczeniodawcy (najpóźniej do dnia 20 stycznia 2023 r.) w celu zawarcia aneksów w ramach Funduszu Medycznego - dot. świadczeń o których mowa w art. 136 ust. 2 punkt 1c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2561 z późn. zm.).

Ponadto przypominamy o konieczności poprawienia błędnie zarejestrowanych świadczeń (wskazanych w „Kompleksowym przeglądzie weryfikacji świadczeń” na Portalu Świadczeniodawcy).

Jednocześnie informujemy, że dane sprawozdane elektronicznie po dniu 20 stycznia 2023 r. nie zostaną uwzględnione w procesie zawierania aneksów/ugód za rok 2022 i w przypadku niepodpisania aneksu końcoworocznego będą podlegały rozliczeniu zgodnie z planem rzeczowo-finansowym umowy na realizację świadczeń zdrowotnych (zgodnie z § 14, 23 i 27 OWU).

Ponadto przypominamy o możliwości sprawdzenia wartości wykonanych świadczeń zarejestrowanych w systemie Śląskiego OW NFZ – instrukcja postępowania stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Telefony kontaktowe:

Niezgodności w wartości świadczeń zarejestrowanych w systemie ŚOW NFZ – tel.: 32 735 17 34

Rozliczenia – Dział Rozliczania Umów:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – 32 735 15 96, 32 735 15 99, 32 735 16 01, 32 735 18 23
 • Leczenie szpitalne – 32 735 16 48, 32 735 16 93, 32 735 37 33, 32 735 37 32
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – 32 735 16 58, 32 735 37 15
 • Rehabilitacja lecznicza, Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 32 735 17 87, 32 735 16 85
 • Leczenie stomatologiczne – 32 735 18 59, 32 735 15 97, 32 735 15 94
 • Profilaktyczne programy zdrowotne, Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, Opieka paliatywna i hospicyjna – 32 735 15 87, 32 735 18 58, 32 735 16 08

 

Pliki do pobrania:

Załącznik - Instrukcja rozliczania FM

Załącznik - Instrukcja sprawdzania wykonania

Wszystkie aktualności