Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

13.12.2022

Komunikat nr 72/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za listopad 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.12.2022 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za listopad 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
07.12.2022

Informacja dotycząca zawierania umów w POZ, w tym w zakresie świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej

Jak przygotować wniosek? I. Nowe podmioty wnioskujące o zawarcie umowy w rodzaju POZ. Działania: 1. Uzyskać dostęp do Portalu Świadczeniodawcy; 2. Złożyć odpowiedni wniosek zgodnie…
29.11.2022

Komunikat nr 70/2022 dla świadczeniodawców

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, leczenie szpitalne – chemioterapia, leczenie szpitalne – programy lekowe, opieka…
28.11.2022

Komunikat nr 69/2022 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami § 47 ust. 7 zarządzenia nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29…
14.11.2022

Komunikat nr 68/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za październik 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za październik 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
08.11.2022

Komunikat nr 67/2022 dla świadczeniodawców w sprawie kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe

ZASADY KWALIFIKACJI NA LECZENIE UZDROWISKOWE Podstawą zakwalifikowania pacjenta do leczenia uzdrowiskowego jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wystawiając skierowanie należy wziąć pod uwagę aktualny…
31.10.2022

Komunikat nr 66/2022 w sprawie odwołania postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne

Komunikat w sprawie odwołania postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 maja 2023 roku…
28.10.2022

Komunikat nr 65/2022 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne

W związku z ogłoszonymi w dniu 27 października 2022 r. postępowaniami konkursowymi w rodzaju leczenie stomatologiczne, Śląski OW NFZ informuje, że w najbliższych dniach odbędą…
17.10.2022

Komunikat nr 63/2022 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie: urologia - hospitalizacja…
11.10.2022

Komunikat nr 62/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za wrzesień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za WRZESIEŃ 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…