Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

21.11.2023

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024

Szanowni Państwo,w załączeniu przekazujemy: wytyczne Ministra Zdrowia dotyczące realizacji szczepień przeciw COVID-19 dla podmiotów POZ i aptek ogólnodostępnych obowiązujących od 1 grudnia 2023 r. komunikat…
13.11.2023

Komunikat 52/2023 - wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za październik 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.11.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za październik 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
31.10.2023

Komunikat nr 51/2023 w sprawie zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, mającego na celu zawarcie umów…
24.10.2023

Komunikat nr 50/2023 dla oferentów przystępujących do ogłoszonego postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć (IP)

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że w dniu 26 października 2023 r. (czwartek) o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące…
16.10.2023

Komunikat nr 49/2023 dotyczący postępowania w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że termin złożenia wniosku w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego…
13.10.2023

Komunikat nr 48/2023 w sprawie listy rankingowej zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy

Śląski OW NFZ informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego…
13.10.2023

Komunikat nr 47/2023 dotyczący postępowania w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że termin złożenia wniosku w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego …
11.10.2023

Komunikat 45/2023 - wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za wrzesień 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.10.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za wrzesień 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
04.10.2023

Komunikat nr 43/2023 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w sprawie szkolenia

W związku z ogłoszonymi postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w zakresach: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych,…
03.10.2023

Komunikat nr 42/2023 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że opublikowane ogłoszenia o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert…