Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

27.01.2023

Komunikat 6/2023 dla świadczeniodawców w sprawie ugód/aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2022 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2022. Aneksy będą sukcesywnie udostępnione na ścieżce cyfrowej w Portalu Świadczeniodawcy (eUmowy…
24.01.2023

Komunikat 5/2023 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 stycznia 2023 roku o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjno - szkoleniowe dotyczące ogłoszonego postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umów…
23.01.2023

Komunikat nr 4/2023 dla oferentów przystępujących do ogłoszonych postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Oferenci zainteresowani spotkaniem informacyjno - szkoleniowym dotyczącym ogłoszonych postępowań konkursowych o kodach: 12-23-000550/POZ/0112/01.0000.162.16/01, 12-23-000551/POZ/0112/01.0000.162.16/01, 12-23-000552/POZ/0112/01.0000.162.16/01, 12-23-000553/POZ/0112/01.0000.160.16/01, 12-23-000554/POZ/0112/01.0000.162.16/01, 12-23-000555/POZ/0112/01.0000.160.16/01, 12-23-000556/POZ/0112/01.0000.162.16/01, 12-23-000557/POZ/0112/01.0000.160.16/01, 12-23-000558/POZ/0112/01.0000.160.16/01 poprzedzających zawarcie umów o…
11.01.2023

Komunikat nr 1/2023 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za grudzień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.01.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za grudzień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
04.01.2023

Komunikat w sprawie e-skierowań do szpitalnych oddziałów ratunkowych i szpitalnych izb przyjęć

Z dniem 4 stycznia 2023 r. została zablokowana możliwości wystawiania e-skierowań do szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) i szpitalnych izb przyjęć (IP). Dostępność takiej funkcjonalności nie…
30.12.2022

Komunikat 77/2022 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2022 roku

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia umów realizowanych w 2022 roku, Śląski OW NFZ przypomina, że: Zgodnie z § 27 ust. 2 Ogólnych warunków…
23.12.2022

Komunikat 76/2022 dotyczący składania ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

W związku z ogłoszonymi w dniu 22 grudnia 2022 r. postępowaniami konkursowymi w rodzaju leczenie stomatologiczne Śląski OW NFZ informuje, że oferty należy składać od…
22.12.2022

Komunikat 75/2022 w sprawie trybu nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty

Śląski OW NFZ informuje, że uzyskanie numerów recept wystawianych w postaci recept papierowych przez osoby uprawnione, o których mowa w art.2 pkt 14 ustawy refundacyjnej…
22.12.2022

Stanowisko konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej dotyczące diagnostyki obrazowej płuc przy użyciu tomografii komputerowej (TK) w POZ

Przekazujemy stanowisko konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej z dnia 15 grudnia 2022 r. dotyczące diagnostyki obrazowej płuc…
19.12.2022

Komunikat 74/2022 - postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 19 grudnia 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o…