Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

19.01.2022

Komunikat nr 5/2022 dla świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie chemioterapia

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że ogłoszone w dniu 14.01.2022 r. postępowania konkursowe o numerach: 12-22-000045/LSZ/03/3/01 chemioterapia w trybie ambulatoryjnym z zakresem skojarzonym, 12-22-000043/LSZ/03/3/01 chemioterapia…
11.01.2022

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11.01.2022 r.

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Zadaniem…
11.01.2022

Komunikat nr 4/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za GRUDZIEŃ 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.01.2022 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za GRUDZIEŃ 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
10.01.2022

Komunikat nr 3/2022 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2021 roku

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia umów realizowanych w 2021 roku, Śląski OW NFZ przypomina, że: Zgodnie z § 27 ust. 2 Ogólnych warunków…
05.01.2022

Komunikat nr 2/2022 dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
04.01.2022

Komunikat nr 1/2022 dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przypomina, iż świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez zespół transportu medycznego w przypadkach określonych w załączniku nr…
15.12.2021

Komunikat nr 66/2021 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami § 38 ust. 7 zarządzenia nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.09.2021…
15.12.2021

Komunikat nr 65/2021 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy w module: Pliki udostępnione przez OW - pliki techniczne, folder: pliki dedykowane – zamieszczane zostały propozycje planów rzeczowo-finansowych na rok…
13.12.2021

Komunikat nr 62/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za listopad 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.12.2021 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za listopad 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
10.12.2021

Komunikat nr 61/2021 dla oferentów przystępujących do ogłoszonych postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że w dniu 14 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 12:00 odbędzie się wideokonferencja informacyjno–szkoleniowa dotycząca ogłoszonych postępowań…