Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

29.04.2022

Komunikat nr 32/2022 dla świadczeniodawców

Komunikat dla świadczeniodawców wpisanych do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w sprawie zakończenia finasowania części świadczeń z Funduszu…
21.04.2022

Nowe zagadnienia na szkoleniach z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Informujemy, że zakres szkoleń realizowany w ramach Projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami…
14.04.2022

Komunikat nr 31/2022 dla świadczeniodawców wyszczególnionych w załączniku w sprawie konieczności rozliczenia szablonów korygujących dotyczących lat 2019-2021

Śląski OW NFZ w Katowicach informuje, że wyszczególnieni w załączonym pliku świadczeniodawcy nie rozliczyli do dnia 13.04.2022 r. szablonów korygujących wygenerowanych do umów z lat…
12.04.2022

Komunikat nr 30/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za marzec 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za marzec 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
11.04.2022

Możliwość uczestnictwa w projekcie „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku informuje o prowadzonym naborze do projektu „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”. Celem projektu jest zwiększenie zasięgu…
08.04.2022

Komunikat nr 29/2022 dla świadczeniodawców w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy specustawy [1] o pomocy obywatelom Ukrainy

Informujemy, że zostały wprowadzone wzory oświadczeń [2] o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Podstawa prawna: [1] Ustawa…
31.03.2022

Komunikat nr 28/2022 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy opublikowano pismo w sprawie przedłużenia do dnia 30.06.2023 r. okresu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna…
31.03.2022

Komunikat nr 27/2022 dla realizatorów RDTL w sprawie aplikacji CBWiD w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu RDTL

Od dnia 1 kwietnia 2022 r. zostaje wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów dotyczących ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie RDTL będą…
30.03.2022

Komunikat nr 26/2022 dla świadczeniodawców

w sprawie zakończenia finansowania dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia…
25.03.2022

Komunikat nr 25/2022 w sprawie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym

Wydział Gospodarki Lekami Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku informowania w postaci elektronicznej Oddziału Wojewódzkiego NFZ przez podmiot prowadzący aptekę o każdej…