Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Pismo Ministerstwa Zdrowia do kierowników podmiotów udzielających świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza

07.06.2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia aktualnie proceduje projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”. Projekt rozporządzenia w dniu 26 maja 2023 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372860 (nr z wykazu: MZ 1524).

Celem programu pilotażowego „Recepta na Ruch” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców, którzy ukończyli 25 rok życia, diagnostyką i profilaktyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, w przypadku których jest zalecana aktywność fizyczna, uzupełnioną o realizację indywidualnych programów treningowych i żywieniowych dostosowanych do możliwości i potrzeb świadczeniobiorcy. Program ten stanowi odpowiedź na obserwowane w Rzeczpospolitej Polskiej trendy, w tym niezahamowany dotychczas wzrost nadwagi i otyłości oraz zbyt niski poziom aktywności fizycznej lub niewłaściwe jej spersonalizowanie.

W związku z powyższym informuję, że rozpoczął się nabór świadczeniodawców do realizacji ww. programu pilotażowego. Warunki organizacji i realizacji programu pilotażowego określone zostały w załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia. Umowy na realizację programu pilotażowego „Recepta na Ruch” będą podpisywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia zgodnie z przepisami projektowanego rozporządzenia, według kolejności zgłoszeń. Program obejmie populację 15 000 świadczeniobiorców, która została podzielona na województwa proporcjonalnie względem ogólnej liczby świadczeniobiorców, którzy ukończyli 25 rok życia w każdym województwie. Maksymalne limity świadczeniobiorców do objęcia programem pilotażowym w poszczególnych województwach określa poniższa tabela.

Mając na uwadze powyższe limity uprzejmie proszę o wskazanie liczby świadczeniobiorców, którą są w stanie Państwo objąć w ramach umowy na realizację ww. programu pilotażowego. Planowany termin rozpoczęcia wdrożenia programu pilotażowego „Recepta na Ruch” to 1 lipca 2023 r. Jednocześnie zastrzegam, że termin ten może ulec zmianie w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam Państwa do zgłoszenia się celem realizacji ww. programu pilotażowego. Uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszeń poprzez wypełnienie deklaracji, której wzór stanowi załącznik do niniejszego pisma, na adres e-mail Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16 czerwca 2023 r. lub do wyczerpania liczby dostępnych miejsc dla świadczeniodawców pod warunkiem, że termin zgłoszenia pozwoli na realizację programu pilotażowego, przed jego zakończeniem.

Z wyrazami szacunku,
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

Pliki do pobrania:

Pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 5 czerwca 2023 r. znak ZPN.0210.5.2022

Wzór deklaracji przystąpienia do realizacji programu pilotażowego „Recepta na Ruch”

Wszystkie aktualności