Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

04.12.2020

NFZ rozpoczyna nabór do narodowego programu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił nabór do narodowego programu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Fundusz do 11 grudnia 2020 r. zbiera elektroniczne deklaracje od placówek medycznych, które…
04.12.2020

Oświadczenie z dnia 4 grudnia 2020 roku o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert mające na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń…
04.12.2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza - świadczenie medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych

12-20-000207/REH/05/2/05.1310.408.02/01 12-20-000216/REH/05/2/05.1310.408.02/01 12-20-000217/REH/05/2/05.1310.408.02/01 12-20-000221/REH/05/2/05.1310.408.02/01 12-20-000223/REH/05/2/05.1310.408.02/01 12-20-000225/REH/05/2/05.1310.408.02/01 12-20-000233/REH/05/2/05.1310.408.02/01 12-20-000235/REH/05/2/05.1310.408.02/01 12-20-000237/REH/05/2/05.1310.408.02/01 12-20-000239/REH/05/2/05.1310.408.02/01
02.12.2020

Ogłoszenia konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
30.11.2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza - świadczenie medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych

12-20-000205/REH/05/2/05.1310.408.02/01 12-20-000212/REH/05/2/05.1310.408.02/01 12-20-000214/REH/05/2/05.1310.408.02/01 12-20-000220/REH/05/2/05.1310.408.02/01 12-20-000222/REH/05/2/05.1310.408.02/01 12-20-000224/REH/05/2/05.1310.408.02/01 12-20-000228/REH/05/2/05.1310.408.02/01 12-20-000229/REH/05/2/05.1310.408.02/01
30.11.2020

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne...

Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy w module: Pliki udostępnione przez OW - pliki techniczne, folder: pliki dedykowane będą sukcesywnie zamieszczane propozycje planów rzeczowo-finansowych na rok…
27.11.2020

Akcja informacyjna w aptekach

Rusza kolejna akcja informacyjna mająca na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pandemii COVID-19. Do aptek w całej Polsce trafią plakaty z instrukcją postępowania przy…
24.11.2020

Oświadczenie z dnia 24 listopada 2020 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert, mającego na celu zawarcie umowy…
23.11.2020

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie nowej wersji słownika procedur medycznych i programów terapeutycznych podlegających sprawozdawczości z harmonogramów przyjęć/list oczekujących komunikatami XML

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego listopad 2020 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML...