Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

01.12.2023

Komunikat dla świadczeniodawców składających wnioski o aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, zgłaszających nowe miejsca udzielania świadczeń od 1 stycznia 2024 roku

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu złożenia wniosku o aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w …
01.12.2023

Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny na obszarze powiatów: tarnogórskiego, kłobuckiego, Jastrzębia-Zdroju, Chorzowa, częstochowskiego Zespół środowiskowej opieki…
30.11.2023

Wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego

Zgodnie z przepisami prawa przedstawiamy pierwszy wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego.
30.11.2023

Koniec z maściami nawet po 200 tys. zł. Rynek leków recepturowych będzie uregulowany

Refundacja leków recepturowych, czyli leków na receptę, które farmaceuta przygotowuje w aptece, stale rośnie. Szacujemy, że w tym roku przekroczy ona 700 mln zł. To…
30.11.2023

Zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów od 1 stycznia 2024 roku w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne zaopatrzenie w środki pomocnicze zaopatrzenie w optykę okularową zaopatrzenie w protetykę słuchu
29.11.2023

Komunikat dla świadczeniodawców

realizujących umowy w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, leczenie szpitalne - programy lekowe, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy…
27.11.2023

Komunikat z dnia 27 listopada 2023 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, mającego na celu zawarcie umów…
27.11.2023

Komunikat w sprawie zaktualizowanej listy rankingowej zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy

Śląski OW NFZ informuje, że w związku z aktualizacją kosztorysu i harmonogramu wybranych do dofinansowania programów polityki zdrowotnej, na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, dokonano aktualizacji…
24.11.2023

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na okres: począwszy od 01.01.2024 r. na czas nieoznaczony

świadczenia lekarza POZ– w tym koordynacja opieki budżet powierzony opieki koordynowanej transport sanitarny w POZ świadczenia pielęgniarki POZ świadczenia położnej POZ– w tym świadczenia położnej…