Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

15.01.2024

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju:

leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, podstawowa opieka zdrowotna, leczenie stomatologiczne,…
12.01.2024

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego

 w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie KORD na rok 2024
11.01.2024

Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za grudzień 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.01.2024 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za GRUDZIEŃ 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
05.01.2024

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

choroby zakaźne — hospitalizacja na obszarze: województwo śląskie
05.01.2024

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych na obszarze: Sosnowiec
04.01.2024

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w sprawie szkolenia

W związku z ogłoszonym 2 stycznia 2024 roku postępowaniem konkursowym mającym na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane…
02.01.2024

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

w zakresie: żywienie dojelitowe w warunkach domowych na obszarze: województwo śląskie
29.12.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego

zakres: edukacja żywieniowa oraz poprawa jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”.
28.12.2023

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2023 roku

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia umów realizowanych w 2023 roku, Śląski OW NFZ przypomina, że: Zgodnie z § 27 ust. 2 Ogólnych warunków…