Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

16.02.2021

Komunikat (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR z HIS

Na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 151/2020/DEF z dnia 30 września 2020 r. z późniejszymi zmianami w Zarządzeniu Prezesa NFZ 23/2021/DEF z dnia 29.01.2021 r.…
12.02.2021

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

70 - kardiologia, kardiologia - świadczenia pierwszorazowe, kardiologia - AOP 71 - ortopedia i traumatologia narządu ruchu, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - zakres skojarzony…
12.02.2021

Komunikat w sprawie sprawozdawania wybranych świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 komunikatem sprawozdawczym SWIAD

dotyczy świadczeń określonych w zarządzeniu „covidowym”, dla których zostanie wskazany taki sposób sprawozdawania
11.02.2021

Komunikat – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za styczeń 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za styczeń 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
10.02.2021

Szpitale pediatryczne objęte pozalimitowym finansowaniem

Minister Zdrowia, 9 lutego br., podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiana przepisów umożliwia wprowadzenie rozwiązań pozwalających na…
09.02.2021

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej rozszerzone o proces szczepień przeciw COVID-19

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska medycznego związanym z rozpoczęciem procesu szczepień przeciw COVID-19, Centrum e-Zdrowia rozszerzyło zakres merytoryczny prowadzonych dotychczas szkoleń dot. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej o …
08.02.2021

Komunikat (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2020 roku

Śląski OW NFZ informuje świadczeniodawców (pełna lista w załączniku w formacie MS Excel wraz umowami w rodzaju leczenie szpitalne) o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do…
04.02.2021

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
03.02.2021

Komunikat (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2020 roku

Śląski OW NFZ informuje świadczeniodawców (lista w załączniku w formacie MS Excel) o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2020. Aneksy zostały udostępnione …