Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

19.04.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

Neurologia specjalistyczna - hospitalizacja; neurologia specjalistyczna - hospitalizacja - A48 na obszarze: powiat pszczyński
12.04.2024

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe

Leczenie pacjentów z zespołem Lennoxa-Gastauta lub z zespołem Dravet (ICD-10: G40.4) Leczenie pacjentów z napadami padaczkowymi w przebiegu zespołu stwardnienia guzowatego (ICD-10: G40.4)
11.04.2024

Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za marzec 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.04.2024 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za marzec 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
26.03.2024

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

Program profilaktyki raka piersi — etap pogłębionej diagnostyki
20.03.2024

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Świadczenia w zakresie immunologii — świadczenia pierwszorazowe
20.03.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

Leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C Leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B
15.03.2024

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

Neurologia specjalistyczna - hospitalizacja na obszarze: powiat pszczyński
14.03.2024

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny na obszarach powiatów: tarnogórski, częstochowski Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej…
12.03.2024

Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za luty 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 12.03.2024 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za luty 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…