Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

14.12.2020

Znamy szpitale, w których będzie szczepiony personel placówek medycznych

W tzw. szpitalach węzłowych, których jest w Polsce 509, będzie szczepiony personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID-19. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel…
14.12.2020

Komunikat dla wnioskodawców składających wnioski o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 stycznia 2021 roku

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w…
11.12.2020

Komunikat – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za listopad 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za listopad 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na…
10.12.2020

Zmiany w ogłoszeniu o naborze do Narodowego Programu Szczepień

Po konsultacjach z placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej wprowadzamy zmiany w ogłoszeniu o naborze do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
10.12.2020

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – hospitalizacja

37 - chirurgia onkologiczna – hospitalizacja, chirurgia onkologiczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny na obszarze: województwo śląskie
10.12.2020

Oświadczenie z dnia 10 grudnia 2020 roku o odwołaniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – hospitalizacja

35 - chirurgia onkologiczna – hospitalizacja, chirurgia onkologiczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny na obszarze: województwo śląskie
09.12.2020

Wydłużamy do piątku 11 grudnia Dni Otwarte dla placówek medycznych zainteresowanych udziałem w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami placówek medycznych zainteresowanych realizacją szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Narodowy Fundusz Zdrowia wydłuża…
09.12.2020

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – hospitalizacja

35 - chirurgia onkologiczna – hospitalizacja, chirurgia onkologiczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny na obszarze: województwo śląskie
07.12.2020

Masz pytanie dotyczące realizacji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2? - zadzwoń, przyjdź do Śląskiego OW NFZ - zapraszamy na konsultacje dla świadczeniodawców

W związku z licznymi pytaniami wpływającymi do oddziałów wojewódzkich Narodowy Fundusz Zdrowia, specjalnie dla placówek medycznych, zainteresowanych realizacją szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizuje punkty konsultacyjne…
04.12.2020

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na okres: począwszy od 01.01.2021 r. na czas nieoznaczony

świadczenia lekarza POZ transport sanitarny w POZ świadczenia pielęgniarki POZ świadczenia położnej POZ– w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia…