Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

14.12.2023

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe

leczenie chorych na hipofosfatemię sprzężoną z chromosomem X (XLH) (ICD-10: E.83.3) na obszarze: województwo śląskie
13.12.2023

Oświadczenie z dnia 13 grudnia 2023 r. o zmianie terminu składania wniosków o realizację programu pilotażowego w CZP na rok 2024

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminu składania wniosków mających na celu realizację programu pilotażowego w CZP na rok…
12.12.2023

Komunikat - wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za listopad 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za listopad 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
11.12.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie onkologiczne świadczenia kompleksowe

kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem piersi…
05.12.2023

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie transportu sanitarnego

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że świadczeniodawcy którzy podpisali Oświadczenie o objęciu opieką w zakresie transportu sanitarnego w POZ z datą obowiązywania do …
05.12.2023

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami 47 ust. 7 zarządzenia nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca…
04.12.2023

Komunikat dla świadczeniodawców w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

w zakresach: zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i …
04.12.2023

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS”

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.