Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

20.01.2021

Komunikat w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego styczeń 2021 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML...
15.01.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – hospitalizacja

37 - chirurgia onkologiczna – hospitalizacja, chirurgia onkologiczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny na obszarze: województwo śląskie
14.01.2021

Szczepienia populacyjne: Komunikat Centrum e-Zdrowia dla punktów szczepień

Już 15.1.2021 r. rozpoczyna się rejestracja osób 80 plus na szczepienia przeciwko COVID-19...
13.01.2021

Informacja dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Wytyczne w zakresie zlecania stwierdzania zgonu osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-COV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem
12.01.2021

Komunikat – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za grudzień 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za grudzień 2020 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
08.01.2021

Ogłoszenia konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
08.01.2021

Komunikat w sprawie realizacji szczepień przeciwko rotawirusom w ramach obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021

Przekazujemy komunikat Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciwko rotawirusom w ramach obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021
05.01.2021

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

40 - leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10 E23.0) 41 - leczenie mukowiscydozy (ICD-10…
04.01.2021

Funkcjonalność systemu P1 - weryfikacja informacji o lekach dla osób 75+ i kobiet w ciąży

Od 31 grudnia 2020 r. pracownicy medyczni mogą realizować obowiązek weryfikacji informacji o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobach medycznych przepisanych na recepcie…
31.12.2020

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie produktu leczniczego Comirnaty

W opinii Ministra Zdrowia oraz Konsultanta Krajowego do spraw farmacji szpitalnej pozyskanie i podanie sześciu dawek z jednej fiolki produktu jest optymalne, dopuszczalne i bezpieczne...