Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

16.03.2021

Komunikat (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
15.03.2021

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
11.03.2021

Komunikat – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za luty 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za luty 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
11.03.2021

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego - 1 marca 2021 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości…
10.03.2021

Informacja w sprawie przerwy w dostępie do systemów informatycznych Śląskiego OW NFZ

W związku z planowanymi pracami serwisowymi w dniu 10 marca 2021 r. od godziny 1700 do godziny 2030 mogą wystąpić przejściowe problemy w działaniu systemów…
09.03.2021

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie wypisywania wniosków na transport sanitarny w POZ (na odległość tam i z powrotem, powyżej 120 km)

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że wzór wniosku o zlecenie transportu „dalekiego” w POZ określony jest w załączniku nr 8 do…
26.02.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe

65 - leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10 E23.0) na obszarze: województwo śląskie
26.02.2021

Komunikat dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa śląskiego w sprawie wyjazdowych punktów szczepień

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dokonał analizy bieżących potrzeb w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przez zespoły wyjazdowe w miejscach zamieszkania/pobytu pacjentów, których stan…
24.02.2021

Informacja w sprawie przerwy w dostępie do systemów informatycznych Śląskiego OW NFZ

W związku z planowanymi pracami serwisowymi w dniach 25-26 lutego 2021 r. od godziny 1830 do godziny 2030 mogą wystąpić przejściowe problemy w działaniu systemów…
22.02.2021

Informacja dla podmiotów planujących złożenie ofert w postępowaniach konkursowych

12-21-000070/AOS/02/1/01 - kardiologia - p. częstochowski 12-21-000071/AOS/02/1/01 - ortopedia i traumatologia n. ruchu - p. częstochowski