Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Zapytania ofertowe

ilość wiadomości: 20
17.08.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- zapytanie o cenę - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
(19/c/2017)
 
25.08.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- zapytanie o cenę - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
(19/c/2017)
 
08.03.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- zapytanie o cenę - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
(1/c/2017)
 
23.03.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- zapytanie o cenę - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
(1/c/2017)
 
08.12.2016
Ogłoszenie o publicznej ustnej licytacji
- sprzedaż sprzętu elektronicznego, będącego składnikiem majątku Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
 
08.09.2016
Ogłoszenie o II publicznej ustnej licytacji
- sprzedaż służbowego samochodu osobowego będącego składnikiem majątku trwałego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
 
08.08.2016
Ogłoszenie o I publicznej ustnej licytacji:
- sprzedaż służbowych samochodów osobowych będących składnikiem majątku trwałego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
 
29.07.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
(19/c/2016)
 
12.08.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej II:
- dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
(19/c/2016)
 
30.05.2016
Ogłoszenie o dialogu technicznym
- dialog techniczny w związku z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie zakupu systemu informatycznego wspierającego obsługę kadrową w Śląskim OW NFZ
 
30.05.2016
Załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do ogłoszenia o dialogu technicznym
- dialog techniczny w związku z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie zakupu systemu informatycznego wspierającego obsługę kadrową w Śląskim OW NFZ
 
30.05.2016
Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego
- dialog techniczny w związku z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie zakupu systemu informatycznego wspierającego obsługę kadrową w Śląskim OW NFZ
 
01.09.2016
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego
- dialog techniczny w związku z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie zakupu systemu informatycznego wspierającego obsługę kadrową w Śląskim OW NFZ
 
29.04.2016
Ogłoszenie o dialogu technicznym
 
29.04.2016
Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego
 
29.04.2016
Załącznik nr 1, 2 oraz 3 do Ogłoszenia o dialogu technicznym.
 
20.05.2016
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego
 
04.03.2016
Ogłoszenie:
- konkurs - wyposażenie i poprowadzenie punktu gastronomicznego w obiekcie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
 
18.02.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
(28/c/2015)
 
ilość wiadomości: 20