logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Kontraktowanie 2019

Kontraktowanie 2014 – strona Centrali NFZ

Informacje wspólne

leczenie szpitalne

ilość plików: 24

22.10.2019
Ogłoszenie (wraz z definicją i informacją o cenie oczekiwanej) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 604 - przeszczepienie wątroby
 
18.11.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań przeprowadzonego na podstawie art. 144 Ustawy w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 604 - przeszczepienie wątroby
 
15.10.2019
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją i ceną oczekiwaną) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 601 - neonatologia - hospitalizacja, neonatologia - hospitalizacja - N20, N24, N25
na obszarze: częstochowski
 
23.10.2019
Komunikat nr 62/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:
- neonatologia - hospitalizacja
- neonatologia - hospitalizacja - N20, N24, N25
w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego
 
13.11.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 601 - neonatologia - hospitalizacja, neonatologia - hospitalizacja - N20, N24, N25
na obszarze: częstochowski
 
09.10.2019
Ogłoszenie (wraz z definicją i informacjami o szkoleniu i cenie oczekiwanej) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
 • 599 - leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
 
14.10.2019
Oświadczenie z dnia 14 października 2019 roku o zmianie terminu w postępowaniu prowadzonym w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:
 • 599 - leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
 
29.11.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań przeprowadzonego na podstawie art. 144 Ustawy w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:
 • 599 - leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
 
09.10.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacjami o szkoleniu i cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
 • 597 - leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa (ICD-10 H 20.0, H 30.0)
 • 598 - leczenie choroby Fabryego (ICD 10: E.75.2)
na obszarze: śląskie
 
25.10.2019
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
 • 598 - leczenie choroby Fabryego (ICD 10: E.75.2)
na obszarze: śląskie
 
29.11.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
 • 597 - leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa (ICD-10 H 20.0, H 30.0)
na obszarze: śląskie
 
29.08.2019
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją i ceną oczekiwaną) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 587 - chirurgia onkologiczna - hospitalizacja
na obszarze: śląskie
 
02.09.2019
Komunikat nr 53/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: chirurgia onkologiczna - hospitalizacja, chirurgia onkologiczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego
 
03.10.2019
Oświadczenie z dnia 3 października 2019 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
 • 587 - chirurgia onkologiczna - hospitalizacja
na obszarze: śląskie
 
14.10.2019
Oświadczenie z dnia 14 października 2019 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
 • 587 - chirurgia onkologiczna - hospitalizacja
na obszarze: śląskie
 
18.10.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
 • 587 - chirurgia onkologiczna - hospitalizacja
na obszarze: śląskie
 
30.04.2019
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicjami i informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 503 - toksykologia kliniczna - hospitalizacja
na obszarze: śląskie
 
07.05.2019
Komunikat nr 27/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: toksykologia kliniczna – hospitalizacja w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego
 
15.05.2019
Oświadczenie z dnia 15 maja 2019 roku o zmianie terminu w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie toksykologia kliniczna - hospitalizacja
 
24.05.2019
Oświadczenie z dnia 24 maja 2019 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie toksykologia kliniczna - hospitalizacja
 
28.05.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 503 - toksykologia kliniczna - hospitalizacja
na obszarze: śląskie
 
23.04.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 499 - kardiologia - hospitalizacja
 • 500 - kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)
na obszarze: powiat myszkowski
 
26.04.2019
Komunikat nr 25/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursów ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: kardiologia – hospitalizacja oraz kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego
 
21.05.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 499 - kardiologia - hospitalizacja
 • 500 - kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)
na obszarze: powiat myszkowski
 

ilość plików: 24