logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Kontraktowanie 2019

Kontraktowanie 2014 – strona Centrali NFZ

Informacje wspólne

leczenie szpitalne

ilość plików: 10
 • Archiwum
 • 20.03.2019
  Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacjami o szkoleniu i cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
  • leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
  • leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
  • leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu
  • leczenie raka piersi
  • leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
  • leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej
  • leczenie mięsaków tkanek miękkich
  • profilaktyka zakażeń wirusem RS
   
  06.03.2019
  Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją i informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
  • 362 – położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny
  na obszarze: Katowice
   
  11.03.2019
  Komunikat nr 18/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego
   
  31.01.2019
  Ogłoszenie (wraz z definicją i informacjami o szkoleniu i cenie oczekiwanej) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
  • leczenie rdzeniowego zaniku mięśni
   
  18.03.2019
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań przeprowadzonego na podstawie art. 144 Ustawy w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
  • leczenie rdzeniowego zaniku mięśni
   
  31.01.2019
  Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacjami o szkoleniu i cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
  • leczenie hipercholesterolemii rodzinnej
  • leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem
  • leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu
  • leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
  • leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
   
  18.03.2019
  Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
  • leczenie hipercholesterolemii rodzinnej
  • leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem
  • leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu
  • leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
  • leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
   
  20.12.2018
  Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją i informacjami o szkoleniu i cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
  • 319 – program lekowy - leczenie hipercholesterolemii rodzinnej
  na obszarze: śląskie
   
  02.01.2019
  Ogłoszenie w sprawie odwołania postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
  • 319 – program lekowy - leczenie hipercholesterolemii rodzinnej
  na obszarze: śląskie
   
  02.01.2019
  Komunikat nr 1/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację od dnia 1 marca 2019 roku umów w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe
   

  ilość plików: 10
 • Archiwum