Serdecznie witamy w serwisie

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

  1. Ubezpieczenie dzieci
  2. Abc Pacjenta
  3. infolinia Ministerstwa Zdrowia
  4. Konkurs Ofert 2014
  5. leczenie stomatologiczne
  6. rehabilitacja lecznicza
  7. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna
  8. profilaktyczne programy zdrowotne

Aktualności

dla Ubezpieczonych


___18.04.2014

INFORMACJA dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku

___02.04.2014

INFORMACJA dla świadczeniobiorców o miejscach pracy mobilnego stanowiska ZIP do wydawania loginów i tymczasowych haseł do Zintegrowanego Informatora Pacjenta

___01.04.2014

TWOJE LEKI MOGĄ BYĆ TAŃSZE - jeśli chcesz się dowiedzieć, czy możesz kupić tańszy lek refundowany niż ten, który przepisał Ci lekarz - zadzwoń - infolinia Ministerstwa Zdrowia - 22 123 98 00 - 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-20:00

___27.03.2014

KOMUNIKAT dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców w sprawie szczególnych uprawnień do bezpłatnych leków

___więcej informacji

Składka

 

na Dobrowolne Ubezpieczenie Zdrowotne

od 1 kwietnia 2014 roku
do 30 czerwca 2014 roku

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 kwietnia 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2014 r. wyniosło 3896,97 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy). W związku z tym składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za kwiecień, maj i czerwiec 2014 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy wynosi miesięcznie 350,73 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt trzy grosze).

UWAGA: wysokość składki na kolejne miesiące (lipiec-wrzesień 2014 roku) zostanie opublikowana zaraz po ukazaniu się nowego obwieszczenia Prezesa GUS.


Informujemy

Informujemy, że Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub jego Zastępcy przyjmują strony w sprawie skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 14.00 do 15.00. w siedzibie Oddziału w Katowicach przy ul. Kossutha 13 (II piętro).

 

POZ z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wersja mobilnaczytaj stronę