logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Drukuj

Serdecznie witamy w serwisie

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

  1. Szybka terapia onkologiczna
  2. Szybka terapia onkologiczna
  3. Szybka terapia onkologiczna
  4. ZIP - milion
  5. Dyrektywa transgraniczna
  6. Jednorodne Grupy Pacjentów - dane statystyczne
  7. infolinia Ministerstwa Zdrowia

Aktualności

dla Pacjentów


___17.01.2018

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za styczeń, luty i marzec 2018 roku, naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy, wynosi miesięcznie 426,59 zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć złotych 59/100)

___12.01.2018

Śląski OW NFZ informuje pacjentów, świadczeniodawca Starochorzowskie Centrum Sportu "SOKÓŁ" w Chorzowie, ul. Harcerska 1 zakończył z dniem 31 grudnia 2017 roku wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

___więcej informacji

Składka

 

na Dobrowolne Ubezpieczenie Zdrowotne

od 1 lipca 2015 roku
do 30 września 2015 roku

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 lipca 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2015 r. wyniosło 4.066,34 zł.

W związku z tym składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za lipiec, sierpień i wrzesień 2015 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy wynosi miesięcznie 365,97 zł.

UWAGA: wysokość składki na kolejne miesiące (październik-grudzień 2015 roku) zostanie opublikowana zaraz po ukazaniu się nowego obwieszczenia Prezesa GUS.

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie - TUTAJ

Podstawy oraz wysokości składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jakie obowiązywały od stycznia 1999 roku - TUTAJ


Informujemy

Informujemy, że Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub jego Zastępcy przyjmują strony w sprawie skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 14.00 do 15.00. w siedzibie Oddziału w Katowicach przy ul. Kossutha 13 (V piętro, budynek B).