logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Programy profilaktyczne

Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry

Dlaczego program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry.

Jaskra jest ciężkim schorzeniem okulistycznym, będącym jedną z głównych przyczyn ślepoty na świecie. Dotyczy obu oczu. Schorzenie nieleczone zawsze prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, obejmuje ona 15% wszystkich zarejestrowanych przypadków ślepoty. Przyjmuje się, że na jaskrę choruje ok. 70 milionów ludzi na świecie, a do roku 2000 niemal 7 milionów straciło wzrok z powodu jaskrowego zaniku nerwu wzrokowego. Wczesne wykrycie choroby, jej prawidłowe monitorowanie i leczenie pozwala zachować użyteczną ostrość wzroku.

Jakie badania w ramach programu.

W ramach profilaktyki lekarz okulista wykonuje badanie okulistyczne przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej z dokładną, stereoskopową oceną tarczy nerwu wzrokowego, badanie ciśnienia śródgałkowego oraz badanie kąta przesączenia. Następnie lekarz podejmuje decyzje dotycząca dalszego postępowania (wdrożenie odpowiedniego leczenia w razie potrzeby oraz ewentualne skierowanie do dalszego leczenia).

Dla kogo program.

Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 35 roku życia (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). W programie nie mogą wziąć udziału osoby, które były diagnozowane w ciągu ostatnich 24 miesięcy w kierunku jaskry, lub u których już wcześniej wykryto jaskrę.

Jak skorzystać z badań.

Badania przesiewowowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry można wykonać we wszystkich poradniach okulistycznych, które podpisały umowę z NFZ.