logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O nas

Drukuj

Zamówienia publiczne

30.05.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - usługa transmisji danych pomiędzy siedzibami Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i ul. gen. Jankego 15a, a delegaturami na okres 24 miesięcy
(15/pn/2016)
 
30.05.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - usługa transmisji danych pomiędzy siedzibami Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i ul. gen. Jankego 15a, a delegaturami na okres 24 miesięcy
(15/pn/2016)
 
10.06.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - usługa transmisji danych pomiędzy siedzibami Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i ul. gen. Jankego 15a, a delegaturami na okres 24 miesięcy
(15/pn/2016)
 
10.06.2016
Pismo do wykonawców zawierające wyjaśnienia oraz zmianę treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony - usługa transmisji danych pomiędzy siedzibami Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i ul. gen. Jankego 15a, a delegaturami na okres 24 miesięcy
(15/pn/2016)
 
10.06.2016
Formularz oferty po zmianie:
- przetarg nieograniczony - usługa transmisji danych pomiędzy siedzibami Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i ul. gen. Jankego 15a, a delegaturami na okres 24 miesięcy
(15/pn/2016)
 
10.06.2016
Formularz opis przedmiotu zamówienia po zmianie:
- przetarg nieograniczony - usługa transmisji danych pomiędzy siedzibami Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i ul. gen. Jankego 15a, a delegaturami na okres 24 miesięcy
(15/pn/2016)
 
30.06.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - usługa transmisji danych pomiędzy siedzibami Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i ul. gen. Jankego 15 A, a delegaturami na okres 24 miesięcy
(15/pn/2016)
 
25.05.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - remont portalu wejściowego do budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(12/pn/2016)
 
25.05.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - remont portalu wejściowego do budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(12/pn/2016)
 
25.05.2016
SIWZ c.d. (dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany oraz przedmiar robót; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; decyzja nr 651/6740/2015; pozwolenie nr 1546/2015):
- przetarg nieograniczony - remont portalu wejściowego do budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(12/pn/2016)
 
05.07.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - remont portalu wejściowego do budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29
(12/pn/2016)
 
23.05.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(13/pn/2016)
 
23.05.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(13/pn/2016)
 
30.05.2016
Pismo do wykonawców:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(13/pn/2016)
 
30.05.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(13/pn/2016)
 
24.06.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(13/pn/2016)
 
05.05.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - roboty remontowe w pomieszczeniach Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44
(11/pn/2016)
 
05.05.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - roboty remontowe w pomieszczeniach Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44
(11/pn/2016)
 
27.05.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - roboty remontowe w pomieszczeniach Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44
(11/pn/2016)
 
22.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa modułowego zasilacza bezprzerwowego wraz z jego instalacją i wdrożeniem oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla ww.
(6/pn/2016)
 
22.04.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa modułowego zasilacza bezprzerwowego wraz z jego instalacją i wdrożeniem oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla ww.
(6/pn/2016)
 
06.05.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa modułowego zasilacza bezprzerwowego wraz z jego instalacją i wdrożeniem oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla ww.
(6/pn/2016)
 
06.05.2016
Pismo do wykonawców z przedłużeniem terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - dostawa modułowego zasilacza bezprzerwowego wraz z jego instalacją i wdrożeniem oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla ww.
(6/pn/2016)
 
12.05.2016
Pismo do wykonawców wraz z załącznikami (strony nr 1, 2, 5 i 6 formularza opis przedmiotu zamówienia oznaczone „po zmianie”; rysunek Pomieszczenia UPS; rysunek 1 TGS; rysunek 2 TGS; rysunek 4 TGS; zdjęcie fragmentu TGS) – wyjaśnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - dostawa modułowego zasilacza bezprzerwowego wraz z jego instalacją i wdrożeniem oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla ww.
(6/pn/2016)
 
12.05.2016
Zdjęcie fragmentu TGS:
- przetarg nieograniczony - dostawa modułowego zasilacza bezprzerwowego wraz z jego instalacją i wdrożeniem oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla ww.
(6/pn/2016)
 
12.05.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa modułowego zasilacza bezprzerwowego wraz z jego instalacją i wdrożeniem oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla ww.
(6/pn/2016)
 
15.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(9/pn/2016)
 
20.04.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(9/pn/2016)
 
02.05.2016
Pismo do wykonawców, treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami:
- przetarg nieograniczony - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(9/pn/2016)
 
10.06.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(9/pn/2016)
 
15.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - najem urządzeń wielofunkcyjnych
(10/pn/2016)
 
15.04.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - najem urządzeń wielofunkcyjnych
(10/pn/2016)
 
23.05.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - najem urządzeń wielofunkcyjnych
(10/pn/2016)
 
25.03.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - roboty budowlane - zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II i III piętrze budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(3/pn/2016)
 
25.03.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ - część I:
- przetarg nieograniczony - roboty budowlane - zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II i III piętrze budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(3/pn/2016)
 
25.03.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ - część II - program funkcjonalno-użytkowy:
- przetarg nieograniczony - roboty budowlane - zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II i III piętrze budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(3/pn/2016)
 
01.04.2016
Pismo do wykonawców z dnia 01.04.2016 r. – wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - roboty budowlane - zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II i III piętrze budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(3/pn/2016)
 
01.04.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - roboty budowlane - zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II i III piętrze budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(3/pn/2016)
 
12.04.2016
Pismo do wykonawców z dnia 12.04.2016 r. – wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - roboty budowlane - zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II i III piętrze budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(3/pn/2016)
 
12.04.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - roboty budowlane - zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II i III piętrze budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(3/pn/2016)
 
15.04.2016
Pismo do wykonawców z dnia 15.04.2016 r. – wyjaśnienie treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony - roboty budowlane - zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II i III piętrze budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(3/pn/2016)
 
24.06.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- roboty budowlane - zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II i III piętrze budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(3/pn/2016)
 
23.03.2016
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(5/pn/2016)
 
23.03.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(5/pn/2016)
 
19.04.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa materiałów biurowych
(5/pn/2016)