logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O nas

Drukuj

Zamówienia publiczne

21.08.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - wykonanie systemu składowania dokumentów typu klaser rotacyjny
(14/pn/2015)
 
21.08.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - wykonanie systemu składowania dokumentów typu klaser rotacyjny
(14/pn/2015)
 
03.09.2015
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - wykonanie systemu składowania dokumentów typu klaser rotacyjny
(14/pn/2015)
 
07.09.2015
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - wykonanie systemu składowania dokumentów typu klaser rotacyjny
(14/pn/2015)
 
07.09.2015
Poprawiony formularz opis przedmiotu zamówienia:
- przetarg nieograniczony - wykonanie systemu składowania dokumentów typu klaser rotacyjny
(14/pn/2015)
 
07.09.2015
Wyjaśnienia do SIWZ wraz z poprawionym formularzem opis przedmiotu zamówienia oraz przedłużeniem terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - wykonanie systemu składowania dokumentów typu klaser rotacyjny
(14/pn/2015)
 
08.09.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - wykonanie systemu składowania dokumentów typu klaser rotacyjny
(14/pn/2015)
 
21.09.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - wykonanie systemu składowania dokumentów typu klaser rotacyjny
(14/pn/2015)
 
10.08.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- zapytanie o cenę – dostawa materiałów eksploatacyjnych
(12/c/2015)
 
22.05.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - zakup kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
(11/pn/2015)
 
22.05.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - zakup kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
(11/pn/2015)
 
18.06.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - zakup kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
(11/pn/2015)
 
18.05.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(8/pn/2015)
 
18.05.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(8/pn/2015)
 
26.05.2015
Pismo do Wykonawców z dnia 26.05.2015 – wyjaśnienia treści SIWZ, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(8/pn/2015)
 
26.05.2015
Formularz opis przedmiotu zamówienia oznaczony „po zmianie” – załącznik do ww. pisma do Wykonawców:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(8/pn/2015)
 
26.05.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(8/pn/2015)
 
01.06.2015
Pismo do Wykonawców:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(8/pn/2015)
 
01.06.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa zestawów komputerowych
(8/pn/2015)
 
30.07.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- dostawa zestawów komputerowych
(8/pn/2015)
 
13.05.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - zakup dwóch modułów do filtrowania ruchu sieciowego (firewall)
(9/pn/2015)
 
13.05.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - zakup dwóch modułów do filtrowania ruchu sieciowego (firewall)
(9/pn/2015)
 
23.07.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - zakup dwóch modułów do filtrowania ruchu sieciowego (firewall)
(9/pn/2015)
 
30.04.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - ochrona obiektów należących do Śląskiego OW NFZ
(10/pn/2015)
 
05.05.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - ochrona obiektów należących do Śląskiego OW NFZ
(10/pn/2015)
 
13.05.2015
Pismo zawierające treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, w tym zmianę treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony - ochrona obiektów należących do Śląskiego OW NFZ
(10/pn/2015)
 
13.05.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - ochrona obiektów należących do Śląskiego OW NFZ
(10/pn/2015)
 
29.06.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - ochrona obiektów należących do Śląskiego OW NFZ
(10/pn/2015)
 
23.04.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury serwerowej posiadanej przez Śląski OW NFZ
(7/pn/2015)
 
28.04.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury serwerowej posiadanej przez Śląski OW NFZ
(7/pn/2015)
 
26.05.2015
Pismo do Wykonawców z dnia 25.05.2015 – wyjaśnienia do SIWZ oraz zmiana treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury serwerowej posiadanej przez Śląski OW NFZ
(7/pn/2015)
 
26.05.2015
Skan umowy nr 136/13 – załącznik do ww. pisma do Wykonawców:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury serwerowej posiadanej przez Śląski OW NFZ
(7/pn/2015)
 
02.06.2015
Pismo do Wykonawców:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury serwerowej posiadanej przez Śląski OW NFZ
(7/pn/2015)
 
29.06.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury serwerowej posiadanej przez Śląski OW NFZ
(7/pn/2015)
 
27.03.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- zapytanie o cenę – dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
(3/c/2015)
 
10.03.2015
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - roboty remontowo-malarskie w obiektach Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(4/pn/2015)
 
10.03.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ:
- przetarg nieograniczony - roboty remontowo-malarskie w obiektach Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(4/pn/2015)
 
13.03.2015
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - roboty remontowo-malarskie w obiektach Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(4/pn/2015)
 
13.03.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- przetarg nieograniczony - roboty remontowo-malarskie w obiektach Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(4/pn/2015)
 
13.03.2015
Zweryfikowany przedmiar robót:
- przetarg nieograniczony - roboty remontowo-malarskie w obiektach Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(4/pn/2015)
 
24.03.2015
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - roboty remontowo-malarskie w obiektach Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(4/pn/2015)
 
03.04.2015
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert:
- przetarg nieograniczony - roboty remontowo-malarskie w obiektach Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(4/pn/2015)
 
03.04.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - roboty remontowo-malarskie w obiektach Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(4/pn/2015)
 
03.04.2015
Zweryfikowany przedmiar robót:
- przetarg nieograniczony - roboty remontowo-malarskie w obiektach Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(4/pn/2015)
 
08.04.2015
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - roboty remontowo-malarskie w obiektach Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(4/pn/2015)
 
26.05.2015
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - roboty remontowo-malarskie w obiektach Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(4/pn/2015)