logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Lekarze i recepty

17.06.2014
Komunikat nr 94/2014 dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia z zakresem skojarzonym w sprawie braku płynności dostaw produktu leczniczego Irinotecan Accord
 
02.06.2014
Komunikat nr 86/2014 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne oraz programy zdrowotne (lekowe) w sprawie kradzieży, sfałszowania i wprowadzenia do obrotu skradzionych ampułek produktu leczniczego
 
28.02.2014
Portal Personelu Medycznego - dokumentacja
 
25.11.2013
Komunikat nr 128/2013 dla lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów/starszych felczerów w sprawie aneksowania umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane przez NFZ
 
18.10.2013
Komunikat nr 113/2013 - wykaz aptek, które posiadają aktualną umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
 
02.08.2013
Komunikat nr 91/2013 dla lekarzy i świadczeniodawców w sprawie konieczności nanoszenia pieczęci lub naklejek lub nadruków z danymi dotyczącymi osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy na receptach lekarskich
 
17.06.2013
Komunikat nr 80/2013 dla lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów/starszych felczerów w sprawie aneksowania umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane przez NFZ