logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikaty dla świadczeniodawców

 

Komunikat nr 52/2019 w sprawie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 1628).

30.08.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów...
 

Komunikat nr 51/2019 dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania

30.08.2019
W nawiązaniu do komunikatu nr 48/2019 dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania, a także powtarzającymi się błędami...
 

Komunikat nr 50/2019 dla świadczeniodawców

30.08.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, świadczeniodawcom realizującym umowy w rodzaju leczenie szpitalne, że są zobowiązani do konieczności spełniania warunków wymaganych, o których mowa w rozporządzeniu...
 

Komunikat dotyczący sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

20.08.2019
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że stwierdził liczne nieprawidłowości dotyczące sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym...
 

Komunikat nr 49/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za lipiec 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

13.08.2019
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za lipiec 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień...
 

Komunikat nr 48/2019 dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania

12.08.2019
Prośba o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami oraz składanie przez uprawnionych świadczeniodawców dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1 oraz dodatkowo przesłanie drogą mailową specyfikacji...
 
 
 

Komunikat nr 45/2019 dla oferentów w sprawie szkolenia w związku z ogłoszonymi w dniu 8 lipca 2019 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

12.07.2019
W związku z ogłoszonymi w dniu 8 lipca 2019 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja...