logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikaty dla świadczeniodawców

Komunikat nr 7/2019 dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia

30.01.2019
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się do wszystkich świadczeniodawców o porównanie potencjału wykonawczego zawartego w podpisanych umowach na dzień 1 stycznia 2019 r....
 
 

Komunikat nr 5/2019 dla świadczeniodawców w sprawie weryfikacji uprawnień Pacjentów, w przypadku których nie jest możliwe potwierdzenie prawa do świadczeń w systemie elektronicznej weryfikacji uprawnień (eWUŚ)

23.01.2019
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...
 

Komunikat nr 4/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za grudzień 2018 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

11.01.2019
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za grudzień 2018 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień...
 

Komunikat nr 3/2019 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2018 roku

09.01.2019
Przypominamy o możliwości sprawdzenia wartości wykonanych świadczeń zarejestrowanych w systemie Śląskiego OW NFZ - w załączeniu "Instrukcja postępowania celem sprawdzenia wartości wykonanych świadczeń zarejestrowanych w...
 

Komunikat nr 2/2019 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia obowiązujących w 2018 roku umów

09.01.2019
Dotyczy realizacji świadczeń w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane...
 

Komunikat nr 1/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację od dnia 1 marca 2019 roku umów w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

02.01.2019
w zakresie: LECZENIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ – kod zakresu: 03.0000.401.02, 03.0001.401.02 W związku z odwołaniem postępowania konkursowego informujemy, że spotkanie informacyjno – szkoleniowe, planowane na dzień...
 

Ważne informacje dla świadczeniodawców POZ, którzy zamierzają złożyć do OW NFZ odpowiedni wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia

12.12.2018
Przypominamy o warunkach ubiegania się o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia (załącznik). Jednocześnie informujemy, że weszło w życie Zarządzenie nr...
 

Komunikat nr 161/2018 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za listopad 2018 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.12.2018 r.)

11.12.2018
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za listopad 2018 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień...