logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Druki do pobrania

ilość plików: 10
27.06.2017
Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) - według miast
 
27.06.2017
Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)
 
03.07.2015
Wzór pełnomocnictwa do odbioru danych dostępowych do systemu Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)
 
16.11.2012
Ulotka informacyjna dotycząca Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) - "Mamo, Tato! Zgłoś mnie!"
 
16.11.2012
Ulotka informacyjna dotycząca Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) - "Przychodzi pacjent do lekarza ..."
 
02.11.2012
Druki UE:
- Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej
- Wniosek o wydanie dokumentu S1 emerytowi, renciście lub członkowi rodziny emeryta/rencisty zamieszkałemu w innym państwie UE/EFTA
- Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie zamieszkałej w innym państwie UE/EFTA
- Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie czasowo przenoszącej działalność zawodową do innego państwa UE/EFTA
- Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie ubiegającej się o rentę lub emeryturę zamieszkałej w innym państwie UE/EFTA
- Wniosek o wydanie dokumentu S1 członkowi rodziny zamieszkałemu w państwie UE/EFTA innym niż państwo zamieszkania osoby ubezpieczonej
 
10.09.2012
Druki ZOL/ZPO
- Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
- Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
- Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 
17.04.2012
Wniosek o odstąpienie od pobrania opłaty lub rozłożenie jej na raty
 
17.04.2012
Wniosek o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ
 
31.12.2010
Śląski OW NFZ informuje, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. zmianie ulegnie wzór wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców. NOWE WZORY WNIOSKÓW>>
ilość plików: 10