logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Druki do pobrania

ilość plików: 9
27.06.2017
Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) - według miast
 
27.06.2017
Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)
 
16.11.2012
Ulotka informacyjna dotycząca Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) - "Mamo, Tato! Zgłoś mnie!"
 
16.11.2012
Ulotka informacyjna dotycząca Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) - "Przychodzi pacjent do lekarza ..."
 
02.11.2012
Druki UE:
- Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej
- Wniosek o wydanie dokumentu S1 emerytowi, renciście lub członkowi rodziny emeryta/rencisty zamieszkałemu w innym państwie UE/EFTA
- Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie zamieszkałej w innym państwie UE/EFTA
- Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie czasowo przenoszącej działalność zawodową do innego państwa UE/EFTA
- Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie ubiegającej się o rentę lub emeryturę zamieszkałej w innym państwie UE/EFTA
- Wniosek o wydanie dokumentu S1 członkowi rodziny zamieszkałemu w państwie UE/EFTA innym niż państwo zamieszkania osoby ubezpieczonej
 
10.09.2012
Druki ZOL/ZPO
- Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
- Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
- Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 
17.04.2012
Wniosek o odstąpienie od pobrania opłaty lub rozłożenie jej na raty
 
17.04.2012
Wniosek o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ
 
31.12.2010
Śląski OW NFZ informuje, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. zmianie ulegnie wzór wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców. NOWE WZORY WNIOSKÓW>>
ilość plików: 9