Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Aktualności dla pacjentów

25.03.2020

Komunikat dla pacjentów

Wykaz zakładów podstawowej opieki zdrowotnej działających na terenie województwa śląskiego, które wg stanu na dzień 25.03.2020 r. zawiesiły udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot umowy z…
17.03.2020

Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, Centrala NFZ informuje, że możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby…
16.03.2020

Komunikat dla Pacjentów przebywających na leczeniu uzdrowiskowym i Świadczeniodawców uzdrowiskowych

Ważne!
Na podstawie przepisów § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia…
16.03.2020

Komunikat w sprawie przeniesienia z dniem 16 marca 2020 r. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Raciborzu

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że od dnia 16 marca 2020 r. od godziny 18:00 świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej…
14.03.2020

Uzdrowiska czasowo zaprzestają działalności - komunikat do pacjentów wyjeżdzających do sanatoriów

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, od dnia 14…
13.03.2020

Informacja w sprawie możliwości załatwiania usług korespondencyjnie lub przez Internet

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z oddziałami wojewódzkimi i delegaturami NFZ. Wszystkie usługi oferowane…
13.03.2020

Informacja w sprawie leczenia planowanego - formularz E112/S2<br /> Information on planned treatment - E112/S2 form

Jeżeli otrzymałeś zgodę – decyzję Prezesa NFZ na podstawie art. 42 j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019…
11.03.2020

Teleporady w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

Lekarze specjaliści, obok POZ, mogą udzielać teleporad. Z wizyt na odległość będą korzystać m.in. pacjenci poradni onkologicznej, kardiologicznej czy neurologicznej, już pozostający pod stałą opieką…
06.03.2020

Teleporady dotyczące koronawirusa w przychodniach

Masz gorączkę, duszności, kaszel? Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w…
02.03.2020

Komunikat w sprawie przeniesienia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z ul. PCK 7 na ul. Bialską 104/118

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że od dnia 2 marca 2020 r. od godziny 18:00 świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej…