Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Informacje o placówkach, które zakończyły wykonywanie świadczeń

ilość wiadomości: 528
12.06.2024

Komunikat dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w NZOZ Betania-Med. Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 78 w Dąbrowie Górniczej

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 czerwca 2024 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez NZOZ Betania-Med. Sp.…
23.05.2024

Poradnia Zdrowia Psychicznego Frączyk i Wspólnicy Sp. z o.o. (miejsce realizacji Katowice, ul. Zadole 30) - w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 30 czerwca 2024 roku, na wniosek świadczeniodawcy nie zostanie przedłużona umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju…
15.05.2024

NZOZ Poradnia Rejonowo – Specjalistyczna Medicus sp. z o.o. ul. Kolejowa 5a Łazy – świadczenia w zakresie otolaryngologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że NZOZ Poradnia Rejonowo – Specjalistyczna Medicus sp. z o.o. w Łazach, z dniem 30.04.2024 r. zakończyła wykonywanie umowy…
15.05.2024

„PRO-FEMINA” Piotr Piech i in. spółka jawna ul. Krośnieńska 1 w Będzinie – świadczenia w zakresie immunologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że „PRO-FEMINA” Piotr Piech i in. spółka jawna w Będzinie z dniem 6.06.2024 r. zakończy wykonywanie umowy o udzielanie…
10.05.2024

Damian Cebula Przegędza, ul. Szkolna 13A - w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

Śląski OW NFZ informuje, że umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne z podmiotem leczniczym Damian Cebula, Przegędza,…
08.05.2024

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu (miejsce realizacji świadczeń 43-384 Jaworze ul. Wapiennicka 142 ) - świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 30 czerwca 2024 roku zostanie rozwiązana, na wniosek świadczeniodawcy umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja…
08.05.2024

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie – świadczenia w zakresie gastroenterologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie z dniem 31.07.2024 r. zakończy wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej…
07.05.2024

Poradnia Leczenia Nerwic INTEGRA B. Grabińska Sp. J. (miejsce realizacji Lubliniec, ul. Miarki 15G) - świadczenia w zakresie: leczenie nerwic

Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 30 kwietnia 2024 roku, na wniosek świadczeniodawcy zostanie rozwiązana umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka…
30.04.2024

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień" Joachim Hansel, Mariusz Fojcik Spółka Jawna, Żory, ul. Oś. Sikorskiego 52D - w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 30 kwietnia 2024 roku, na wniosek świadczeniodawcy została rozwiązana umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka…
11.04.2024

NZOZ „MEDICOR” Kowalski, Pilarski, Janas Spółka Jawna, ul. Kościuszki 27, 42-300 Myszków - świadczenia w zakresie otolaryngologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że NZOZ „MEDICOR” Kowalski, Pilarski, Janas Spółka Jawna, ul. Kościuszki 27 „0”, 42-300 Myszków, ul. Spartakusa 1, 42-221 Częstochowa…
ilość wiadomości: 528