Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Informacje o placówkach, które zakończyły wykonywanie świadczeń

ilość wiadomości: 507
14.02.2024

SP Szpital Kliniczny Nr 1 i. Prof. St. Szyszko w Zabrzu, ul. 3-go Maja 13-15 (miejsce realizacji świadczeń: ul. Piłsudczyków 18, Knurów) – świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej wyr.1

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że SP Szpital Kliniczny Nr 1 i. Prof. St. Szyszko w Zabrzu z dniem 30.04.2024 r. zakończy wykonywanie umowy…
13.02.2024

Sanmed Saniewska Spółka Jawna, ul. Krzywoustego 1, 41-200 Sosnowiec - świadczenia w zakresie neurologii oraz otolaryngologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że świadczeniodawca Sanmed Saniewska Spółka Jawna, ul. Krzywoustego 1, 41-200 Sosnowiec zakończył z dniem 7 lutego 2024 r. wykonywanie…
12.02.2024

Przychodnia “Wierzchowina” Dagna Kowalska-Skórka, Myszków, ul. Sucharskiego 63A, w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 31 stycznia 2024 roku została rozwiązana, na wniosek świadczeniodawcy umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka…
09.02.2024

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITO-MED Sp. z o. o. ul. Radiowa 2 w Gliwicach – świadczenia w zakresie gastroenterologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITO-MED Sp. z o.o. w Gliwicach z dniem 01.01.2024 r. zakończył wykonywanie umowy o…
09.02.2024

"START" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Naftowa 35 w Sosnowcu – świadczenia w zakresie gastroenterologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że "START" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu z dniem 29.02.2024 r. zakończy wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki…
09.02.2024

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Sp. z o.o. w Świętochłowicach – świadczenia w zakresie otorynolaryngologia - zespół chirurgii jednego dnia

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że podmiot NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Sp. z o.o. w Świętochłowicach z dniem 02.02.2024 r. kończy wykonywanie umowy w…
31.01.2024

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Siciarz" Spółka partnerska lekarzy, w Mysłowicach przy ul. Mikołaja Reja 18B – świadczenia w zakresie neurologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że podmiot Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Siciarz" Spółka partnerska lekarzy z dniem 31.01.2024 r. zakończył wykonywanie umowy o udzielanie…
30.01.2024

Dagna Kowalska-Skórka, ul. Majora Sucharskiego 63A, 42-300 Myszków – świadczenia w zakresie logopedii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że podmiot Dagna Kowalska-Skórka z dniem 31.12.2023 r. zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna…
26.01.2024

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S. A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 45-47 – świadczenia w zakresie otolaryngologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S. A. w Tarnowskich Górach z dniem 31.12.2023 r. zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń…
26.01.2024

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku ul. Energetyków 46, Rybnik – świadczenia w zakresie otolaryngologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku z dniem 31.01.2024 r. zakończył wykonywanie…
ilość wiadomości: 507