Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Informacje o placówkach, które zakończyły wykonywanie świadczeń

03.07.2023

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP" Sp. z. o. o. (miejsce realizacji Gliwice, ul. Plac J. Piłsudzkiego 5A)

Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 30 czerwca 2023 roku została rozwiązana, na wniosek świadczeniodawcy umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka…
29.06.2023

AVAMED Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Powstańców Śląskich 7a – świadczenia w zakresie okulistyki

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że AVAMED Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Powstańców Śląskich 7a z dniem 31.12.2022 r. zakończy wykonywanie umowy…
22.06.2023

Szpital Miejski Nr w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 20 (miejsce realizacji świadczeń: ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Gliwicach) - świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że Szpital Miejski Nr 4 Sp. z o. o. w Gliwicach z dniem 30.06.2023 r. zakończy wykonywanie umowy o…
22.06.2023

NZOZ „COR-DENS”, Lubliniec, ul. Majdanek 8 w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

Śląski OW NFZ informuje, że od dnia 1 września 2023 roku świadczeniodawca NZOZ „COR-DENS”, Lubliniec, ul. Majdanek 8 na swój wniosek zakończy wykonywanie umowy o…
20.06.2023

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. w restrukturyzacji (miejsce realizacji - Sosnowiec, ul. Szpitalna 1) w zakresie: świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie

Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 30 czerwca 2023 roku zostanie rozwiązana, na wniosek świadczeniodawcy umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka…
19.06.2023

Beskidzkie Centrum medyczne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej , ul. Dąbrowskiego 3/1, 43-300 Bielsko-Biała - w zakresie otolaryngologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że świadczeniodawca Beskidzkie Centrum medyczne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, ul. Dąbrowskiego 3/1, 43-300 Bielsko-Biała zakończy z dniem 30…
14.06.2023

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Calm-Med" Spółka Cywilna (miejsce realizacji - Pniówek, ul. Krucza 12)

Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 30 czerwca 2023 roku zostanie rozwiązana, na wniosek świadczeniodawcy umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka…
30.05.2023

Gabinet Otolaryngologii E. Buczek – Konopka, Oświęcim Plac T. Kościuszki 12.

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że świadczeniodawca Gabinet Otolaryngologii E. Buczek – Konopka, Oświęcim Plac T. Kościuszki 12 zakończy z dniem 31 maja 2023…
25.05.2023

Kinga Doskocz ul. Czarna 7, 41-200 Sosnowiec - w zakresie: świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej

Śląski OW NFZ informuje, że od dnia 11 maja 2023 roku świadczeniodawca Kinga Doskocz ul. Czarna 7, 41-200 Sosnowiec na swój wniosek zakończyła wykonywanie umowy…
25.05.2023

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk" Sp. z o.o. w Żorach, Osiedle Księcia Władysława 27 – w zakresie gruźlicy i chorób płuc

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk" Sp. z o.o. w Żorach, Osiedle Księcia Władysława 27, z dniem 30.04.2023 r.…