Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Informacje o placówkach, które zakończyły wykonywanie świadczeń

22.02.2022

Informacja dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy SPZOZ Szpital Wielospecjalistyczny ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że SPZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie z dniem 31.01.2022 r. zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w…
21.02.2022

Informacja dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy NZOZ Przychodnia Lekarska San-Med. sp. z o.o. w zakresie świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży

Śląski OW NFZ informuje, że od dnia 1 marca 2022 roku NZOZ Przychodnia Lekarska San-Med. sp. z o.o., ul. Biblioteczna 17, Tychy na swój wniosek…
11.02.2022

Informacja dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, 40-038 Katowice ul. Powstańców 31

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że świadczeniodawca Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 31 zakończył z dniem 4 lutego 2022 r. wykonywanie…
10.02.2022

Informacja dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu – świadczenia w zakresie hepatologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu dniem 31.03.2022 r. zakończy wykonywanie umowy o udzielanie…
09.02.2022

Informacja dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy Familiamed sp. z o.o. w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

Śląski OW NFZ informuje, że od dnia 27 stycznia 2022 roku świadczeniodawca Familiamed sp. z o.o., os. Przy Plantach 8, Mikołów na swój wniosek zakończy…
03.02.2022

Informacja dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy Praktyka Lekarska NZOZ Kostka, Mrózek, Pecold sp. partnerska, ul. 1 Maja 10 43-440 Goleszów. – świadczenia w zakresie alergologii.

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że Praktyka Lekarska NZOZ Kostka, Mrózek, Pecold sp. partnerska ul. 1 Maja 10 w Goleszowie z dniem 31 grudnia…
01.02.2022

Informacja dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy "T-MED" S.C. Centrum Medyczne Wiesław Koterla, Łukasz Koterla w Tychach przy ul. Marszałka Piłsudskiego 42, oczekujących na udzielenie świadczenia w zakresie otolaryngologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 29.12.2021 r. świadczeniodawca, "T-MED" S.C. Centrum Medyczne Wiesław Koterla, Łukasz Koterla w Tychach, zakończył wykonywanie umowy o …
26.01.2022

Informacja dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy NZOZ Przychodnia Lekarska WITAMINA w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

Śląski OW NFZ informuje, że od dnia 21 marca 2022 roku NZOZ Przychodnia Lekarska WITAMINA, ul. Zamkowa 1a, Koniecpol na swój wniosek zakończy wykonywanie umowy…
26.01.2022

Informacja dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy NZOZ Centrum Stomatologii i Protetyki „SIGMA” s.c. Rafał Murański, Janina Delong, Joanna Gojniczek-Murańska w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, Wisła, ul. Towarow

Śląski OW NFZ informuje, że od dnia 19 kwietnia 2022 roku świadczeniodawca NZOZ Centrum Stomatologii i Protetyki „SIGMA” Rafał Murański, Janina Delong, Joanna Gojniczek-Murańska s.c.…
25.01.2022

Informacja dla pacjentów wpisanych na listę oczekujących u świadczeniodawcy NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach , ul. Piłsudskiego 18, – świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii.

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że z NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 18 z dniem 31 stycznia 2022 r. zakończyła wykonywanie…