Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna

POZ – wieczorem, w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym tych świadczeń.

Ważne: informujemy, że w związku ze zgłaszanymi problemami w zabezpieczeniu dyżurów przez lekarzy pediatrów, w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia dziecka, rodzic/opiekun przed udaniem się na wizytę, może w danym momencie, korzystając z kontaktu telefonicznego, zweryfikować dostępność godzinową pediatrów na dyżurze, aby w przypadku ewentualnych zmian w harmonogramach lekarzy podjąć decyzję, do której placówki się udać.

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze oraz na stronie internetowej danego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • telefonicznie,
  • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Informacja o zasadach świadczenia opieki nocnej i świątecznej powinna być umieszczona w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz siedziby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 

Wykaz świadczeniodawców w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna

(UWAGA - na czerwono zaznaczono świadczenia udzielane przez lekarza pediatrę)

Będzin
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Małachowskiego 12

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice, Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz miasto, Siewierz obszar wiejski, Ożarowice

Lekarz: 512-017-672, Pielęgniarka: 512-017-673
Bielsko-Biała
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne– dla pacjentów powyżej 18 roku życia

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym: 

Bielsko-Biała

(33) 810 23 22
Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 83

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów poniżej 18 roku życia, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym: 

Bielsko-Biała

33 828 40 02
Blachownia
SCANMED S.A. Poradnia w Blachowni
ul. Sosnowa 16

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Kamienica Polska, Konopiska, Poczesna, Starcza, Blachownia miasto, Blachownia obszar wiejski

785 057 973, 664 779 849
Brudzowice
Centrum Medyczne PRIMUS Sp. z o.o
ul. Szkolna 12

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne - udzielane tylko w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice, Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz miasto, Siewierz obszar wiejski, Ożarowice

32 678-09-60, 602 154 665
Bytom
Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu
ul. Żeromskiego 7

zakres świadczeń:

porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Bytom

607 504 218
Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
ul. Batorego 15

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne , porada lekarska udzielana telefonicznie – dla pacjentów poniżej 18 roku życia

32 786 15 73 - rejestracja, 32 786 14 14 - gabinet lekarski
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia

607 504 218
Chorzów
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Strzelców Bytomskich 11

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Chorzów

32 349 91 40
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Władysława Truchana 7

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne - dla pacjentów

poniżej 18 roku życia

świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Chorzów

32 349 90 01
Cieszyn
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
ul. Bielska 4

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Cieszyn, Goleszów, Hażlach, Zebrzydowice

33 852 56 23, 664 909 638
Czechowice-Dziedzice
Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej
ul. Żwirki i Wigury 1, Czechowice-Dziedzice

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Jasienica, Czechowice-Dziedzice miasto, Czechowice-Dziedzice obszar wiejski

32 215 20 00, lekarz: 533 358 112, pielęgniarka: 533 359 112
Czerwionka-Leszczyny
NZOZ TRANSMED Sp. z o.o.
ul. Szkolna 13 A, Czerwionka-Leszczyny (Sołectwo Przegędza)

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Czerwionka-Leszczyny miasto, Czerwionka-Leszczyny obszar wiejski

32 430 90 86
Częstochowa
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP
ul. Bialska 104/118

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Częstochowa

Rejestracja 34 367 32 92, Tel. komórkowe: 609 348 811, 607 929 022, 605 497 117
Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Częstochowa

34 370 21 57
Dąbrowa Górnicza
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
ul. Szpitalna 13

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Dąbrowa Górnicza

32 764 24 82, 32 621 20 75
Gliwice
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 20

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Gliwice

centrala: 32 330 83 00, rejestracja: 32 330 84 13
Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach
ul. Kościuszki 1

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8.00-20.00

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Gliwice

32 332 45 26
Jasienica
Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej
Jasienica 845

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Jasienica, Czechowice-Dziedzice miasto, Czechowice-Dziedzice obszar wiejski

33 812 34 12, 506 534 773
Jastrzębie-Zdrój
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Krasickiego 21

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów poniżej 18 roku życia

świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Pawłowice, Jastrzębie-Zdrój

centrala: 32 475 99 60, lekarz NiŚOZ: 32 475 99 63, centrala główna: 32 478 42 00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Al. Jana Pawła II 7A

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia

lekarz NiŚOZ: 32 478 42 07, centrala główna: 32 478 42 00
Jaworzno
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Józefa Chełmońskiego 28

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Jaworzno

32 317 49 50, 32 317 49 51
Katowice
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
ul. Panewnicka 65

zakres świadczeń:

wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

32 605 35 01
Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porady lekarskie udzielane telefonicznie

świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Katowice

32 258 60 74;
Opieka wyjazdowa - 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311
Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
ul. Ks. Markiefki 87

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

32 461 63 61
American Heart of Poland SA – Szpital Polski im. św. Elżbiety
ul. Warszawska 52

zakres świadczeń:

wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

tel. komórkowy: 885 801 103, recepcja: 32 732 50 77
Knurów
Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 8

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Knurów, Gierałtowice, Pilchowice, Sośnicowice miasto, Sośnicowice obszar wiejski

32 331 92 66, 726 502 626
Kobiernice
Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej
ul. Żywiecka 10, Kobiernice

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Bestwina, Kozy, Porąbka, Wilamowice miasto, Wilamowice obszar wiejski

33 810 03 95, 533 355 112
Koniecpol
Przychodnia lekarska PAW-MED
ul. Zamkowa 1

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Dąbrowa Zielona, Lelów, Przyrów, Koniecpol miasto, Koniecpol obszar wiejski

34 354 05 01, 519 731 833
Krzepice
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
ul. Szkolna 1, Krzepice

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka, Kłobuck miasto, Kłobuck obszar wiejski, Krzepice miasto, Krzepice obszar wiejski

34 317 52 20
Kłobuck
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
ul. 11 Listopada 5 E

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka, Kłobuck miasto, Kłobuck obszar wiejski, Krzepice miasto, Krzepice obszar wiejski

34 317 19 22
Lędziny
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
ul. Pokoju 17

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Bieruń, Imielin, Lędziny, Bojszowy, Chełm Śląski

32 326 62 53
Lubliniec
SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
ul. Grunwaldzka 9

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Lubliniec, Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków, Woźniki miasto, Woźniki obszar wiejski

34 350 63 63
Mikołów
Szpital św. Józefa Sp. z o.o.
ul. Okrzei 27

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry

32 322 40 63
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Okrzei 31

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów poniżej 18 roku życia

świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry

32 325 76 00
Myszków
SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Al. Wolności 29

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Myszków, Niegowa, Poraj, Koziegłowy miasto, Koziegłowy obszar wiejski, Żarki miasto, Żarki obszar wiejski

505 172 402, 508 687 731, 508 687 752, 508 687 772, 34 315 82 34
Mysłowice
SP ZOZ Szpital im. Boczonia w Mysłowicach
ul. Bytomska 41

zakres świadczeń:

wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

723 183 332, 723 183 358, centrala szpitala: 723 183 348
SP ZOZ Szpital im. Boczonia w Mysłowicach
Przychodnia Lekarska Szombierki;
ul. Bytomska 41

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta – dla pacjentów poniżej 18 roku życia

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Mysłowice

723 183 332, 723 183 358, centrala szpitala: 723 183 348
Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 1

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Mysłowice

32 317 44 00
Olsztyn
Przychodnia Zamkowa "AMICUS"
ul. Kuhna 26

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Janów, Mstów, Olsztyn  miasto, Olsztyn obszar wiejski

34 317 04 46, 506 351 131, 728 514 110
Piekary Śląskie
SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Daaba
ul. Bytomska 62

zakres świadczeń:

wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

32 393 42 14
Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Piekary Śląskie

32 393 81 42
Pszczyna
SZPITAL JOANNITAS W PSZCZYNIE SAMORZĄDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. dr. Witolda Antesa 11

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Suszec, Pszczyna miasto, Pszczyna obszar wiejski

32 611 53 01
Pyskowice
Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 2 (parter nowego budynku szpitala)

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Pyskowice, Rudziniec, Wielowieś, Toszek miasto, Toszek obszar wiejski

32 230 54 15
Racibórz
Szpital Rejonowy im. dr. Rostka w Raciborzu
ul. Gamowska 3

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Racibórz, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Krzanowice miasto, Krzanowice obszar wiejski, Kuźnia Raciborska miasto, Kuźnia Raciborska obszar wiejski

538 169 530, 538 169 529, 32 755 37 57
Rędziny
Nasza Przychodnia Sp. z o.o.
Kościelec ul. Mykanowska 15a – gmina Rędziny

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Kłomnice, Kruszyna, Mykanów, Rędziny

34 320 04 10, 519 813 806, 798 571 974
Ruda Śląska
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Lipa 2 (pawilon E - budynek poradni specjalistycznych)

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Ruda Śląska

32 344 07 96, 32 344 07 97, 32 344 07 57
Rybnik
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46 (pawilon nr 6)

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Rybnik

32 429 25 11
Rydułtowy
PP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. Plebiscytowa 47, Rydułtowy

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów poniżej 18 roku życia
świadczenia udzielane przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Kornowac, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Radlin, Rydułtowy, Lubomia, Wodzisław Śląski, Godów, Gorzyce, Marklowice, Mszana

32 459 24 07
Siemianowice Śląskie
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
ul. 1 Maja 9

zakres świadczeń:

wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

32 428 78 84
SP ZOZ Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2

zakres świadczeń:

wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

32 428 78 84
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 13

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Siemianowice Śląskie

32 428 78 84
Skoczów
Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Krzywa 4, Skoczów

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Chybie, Dębowiec, Skoczów miasto, Skoczów obszar wiejski, Strumień miasto, Strumień obszar wiejski

33 857 95 50
Sosnowiec
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary
Pl. Medyków 1

zakres świadczeń:

wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 368 21 15
Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II
ul. Zapolskiej 3

zakres świadczeń:

wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 413 05 20, 510 394 923, 510 394 933
Sosnowiecki Szpital Miejski
ul. Szpitalna 1

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Sosnowiec

32 413 05 20, 510 394 923, 510 394 933
Świętochłowice
ZOZ w Świętochłowicach
ul. Chorzowska 36

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne oraz porady lekarskie udzielane telefonicznie, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Świętochłowice

32 245 50 41-5, 668 893 902 – pacjenci dorośli, 660 740 573 - pacjenci pediatryczni
Szczyrk
Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej
ul. Zdrowia 1

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Szczyrk, Buczkowice, Jaworze, Wilkowice

33 817 86 90, lekarz: 533 356 112, pielęgniarka: 533 357 112
Tarnowskie Góry
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy SA w Tarnowskich Górach
ul. Pyskowicka 47-51

zakres świadczeń:

porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Kalety, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Tarnowskie Góry, Krupski Młyn, Świerklaniec, Tworóg, Zbrosławice

32 285 80 80, 32 381 75 80, 606 890 610, 510 788 210
NZOZ "BI-MED" APTEKA "LEŚNA" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 8

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Kalety, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Tarnowskie Góry, Krupski Młyn, Świerklaniec, Tworóg, Zbrosławice

32 285 80 80, 32 381 75 80, 606 890 610, 510 788 210
Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie w Tarnowskich Górach
ul. Bytomska 22

zakres świadczeń:

wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 307 32 35
Tychy
Szpital Miejski w Tychach
ul. Cicha 27

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów poniżej 18 roku życia

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Tychy

32 780 87 62
Megrez Sp. z o.o.
ul. Edukacji 102

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Tychy

32 325 52 98
Wilkowice
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
ul. Żywiecka 19

zakres świadczeń:

wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Szczyrk, Buczkowice, Jaworze, Wilkowice

33 812 20 20 lub 28 wew. 136; 600 429 203
Wisła
Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Dziechcinka 4, Wisła

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Ustroń, Wisła, Brenna, Istebna

33 857 95 46
Wodzisław Śląski
PP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51, Wodzisław Śląski

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Kornowac, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Radlin, Rydułtowy, Lubomia, Wodzisław Śląski, Godów, Gorzyce, Marklowice, Mszana

32 459 18 23
Zabrze
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Zabrze

32 277 61 90, 32 277 61 92
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Curie-Skłodowskiej 10

zakres świadczeń:

wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 373 23 10
Zawiercie
Szpital Powiatowy w Zawierciu
ul. Miodowa 14

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8.00-18.00, od poniedziałku do piątku w razie konieczności udzielane są konsultacje pediatryczne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Poręba, Zawiercie, Irządze, Kroczyce, Włodowice, Żarnowiec, Łazy miasto, Łazy obszar wiejski, Ogrodzieniec miasto, Ogrodzieniec obszar wiejski, Pilica miasto, Pilica obszar wiejski, Szczekociny miasto, Szczekociny obszar wiejski

32 674 04 00, 885 999 150
Żory
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach
ul. Dąbrowskiego 20 (wejście od strony izby przyjęć)

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Świerklany, Żory

32 434 12 40
Żywiec
Szpital Żywiec ICZ HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Pola Lisickich 80

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

obszar zabezpieczenia świadczeń w trybie wyjazdowym:

Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka

33 44 01 710, Centrala: 33 /44 01 400

UWAGA! Aktualny stan danych listy: 16.02.2023 r. Z uwagi na napływające od świadczeniodawców korekty danych, lista może ulegać dalszym zmianom.