logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna

POZ – wieczorem, w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym tych świadczeń.

Ważne: informujemy, że w związku ze zgłaszanymi problemami w zabezpieczeniu dyżurów przez lekarzy pediatrów, w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia dziecka, rodzic/opiekun przed udaniem się na wizytę, może w danym momencie, korzystając z kontaktu telefonicznego, zweryfikować dostępność godzinową pediatrów na dyżurze, aby w przypadku ewentualnych zmian w harmonogramach lekarzy podjąć decyzję, do której placówki się udać.

Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze oraz na stronie internetowej danego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • telefonicznie,
  • w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Informacja o zasadach świadczenia opieki nocnej i świątecznej powinna być umieszczona w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz siedziby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Wykaz świadczeniodawców w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna

(UWAGA - na czerwono zaznaczono świadczenia udzielane przez lekarza pediatrę)

Będzin
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Małachowskiego 12

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

lekarz: 512 017 672, lekarz pediatra: 500 057 946, pielęgniarka: 512 017 673, 500 059 193
Bielsko-Biała
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne– dla pacjentów powyżej 18 roku życia

33 506 58 58
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 83

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne dla pacjentów poniżej 18 roku życia, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

rejestracja: 33 828 40 02, dyżurka lekarska: 33 828 40 49
Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 83

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów poniżej 18 roku życia, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

rejestracja: 33 828 40 02, dyżurka lekarska: 33 828 40 49
Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia

33 506 58 58
Blachownia
Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 16

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

785 057 973, 664 779 849
Bytom
Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu
ul. Żeromskiego 7

zakres świadczeń:

porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie

32 396 33 44
Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
ul. Batorego 15

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne , porada lekarska udzielana telefonicznie – dla pacjentów poniżej 18 roku życia

32 786 15 73; 32 786 15 75; 32 786 14 76 - porady lekarskie udzielane telefonicznie
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia

32 396 44 30
Brudzowice
Centrum Medyczne PRIMUS Sp. z o.o
ul. Szkolna 12

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 678 09 60
Chorzów
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Strzelców Bytomskich 11 pawilon nr V (budynek poradni przyszpitalnych)

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 349 91 40, 32 349 91 38
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Władysława Truchana 7

zakres świadczeń:

zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne - dla pacjentów poniżej 18 roku życia

32 349 00 90
Cieszyn
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
ul. Bielska 4

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

33 852 56 23, 664 909 638
Czechowice-Dziedzice
Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej
ul. Żwirki i Wigury 1, Czechowice-Dziedzice

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 215 20 00, lekarz: 533 358 112, pielęgniarka: 533 359 112
Czerwionka-Leszczyny
NZOZ TRANSMED Sp. z o.o.
ul. Szkolna 13 A, Czerwionka-Leszczyny (Sołectwo Przegędza)

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 430 90 86
Częstochowa
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP
ul. Bialska 104/118

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

Rejestracja 34 367 32 92, Tel. komórkowe: 609 348 811, 607 929 022, 605 497 117
Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

34 370 21 57
Dąbrowa Górnicza
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
ul. Szpitalna 13

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 764 24 82, 32 621 20 75
Gliwice
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 20

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

centrala: 32 330 83 00, rejestracja: 32 330 84 13
Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach
ul. Kościuszki 1

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8.00-20.00

32 332 45 26
Jasienica
Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej
Jasienica 845

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

33 812 34 12, 506 534 773
Jastrzębie-Zdrój
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Krasickiego 21

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów poniżej 18 roku życia

centrala: 32 475 99 60, lekarz NiŚOZ: 32 475 99 63, centrala główna: 32 478 42 00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Al. Jana Pawła II 7A

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia

lekarz NiŚOZ: 32 478 42 07, centrala główna: 32 478 42 00
Jaworzno
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 235

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 616 35 79
Katowice
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
ul. Panewnicka 65

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

32 605 35 29
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2

zakres świadczeń:

porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porady lekarskie udzielane telefonicznie

32 258 60 74;
Opieka wyjazdowa - 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311
Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porady lekarskie udzielane telefonicznie

32 258 60 74;
Opieka wyjazdowa - 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311
Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach
ul. Ks. Markiefki 87

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

32 461 63 61
Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach
Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2

zakres świadczeń:

porada lekarska udzielana telefonicznie, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta

32 258 60 74;
opieka wyjazdowa - 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311
American Heart of Poland SA – Szpital Polski im. św. Elżbiety
ul. Warszawska 52

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

tel. komórkowy: 885 801 103,
recepcja: 32 604 17 76, 32 604 17 77
American Heart of Poland SA – Szpital Polski im. św. Elżbiety
Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2

zakres świadczeń:

porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porady lekarskie udzielane telefonicznie

32 258 60 74;
Opieka wyjazdowa - 32 255 61 62 wew. 290 lub wew. 311
Kłobuck
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
ul. 11 Listopada 5 E

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

34 317 19 22
Kłomnice
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
ul. Częstochowska 3, Kłomnice

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

34 378 52 15
Knurów
Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 8

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 331 92 66, 726 502 626
Kobiernice
Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej
ul. Żywiecka 10, Kobiernice

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

33 810 03 95, 533 355 112
Koniecpol
Przychodnia lekarska PAW-MED
ul. Zamkowa 1

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

34 354 05 01, 519 731 833
Krzepice
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
ul. Szkolna 1, Krzepice

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

34 317 52 20
Lędziny
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
ul. Pokoju 17

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 326 62 53
Lubliniec
SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
ul. Grunwaldzka 9

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

34 350 63 63
Mikołów
Szpital św. Józefa Sp. z o.o.
ul. Okrzei 27

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia

32 322 40 63
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 2

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów poniżej 18 roku życia

32 325 76 00
Milówka
Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK Spółka z o. o.
ul. Dworcowa 31, Milówka

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

33 863 78 64, 33 863 76 89, lekarz: 503 107 576, pielęgniarka: 607 968 603
Mysłowice
SP ZOZ Szpital im. Boczonia w Mysłowicach
ul. Bytomska 41

zakres świadczeń:

wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

723 183 332, 723 183 358, centrala szpitala: 723 183 348
SP ZOZ Szpital im. Boczonia w Mysłowicach
Przychodnia Lekarska Szombierki;
ul. Bytomska 41

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta – dla pacjentów poniżej 18 roku życia

723 183 332, 723 183 358, centrala szpitala: 723 183 348
Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 1

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia

32 317 44 00
Myszków
SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Al. Wolności 29

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

505 172 402, 508 687 731, 508 687 752, 508 687 772, 34 315 82 34
Olsztyn
Przychodnia Zamkowa "AMICUS"
ul. Kuhna 26

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

34 317 04 46, 506 351 131, 728 514 110
Paniówki
Szpital św. Józefa Sp. z o.o.
Przychodnia Rodzinna "NASZA PRZYCHODNIA" Sp. z o.o.
ul. Zabrska 12 B; Paniówki

zakres świadczeń:

porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta

32 322 40 63
Piekary Śląskie
SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Daaba
ul. Bytomska 62

zakres świadczeń:

wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

32 393 42 14
SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Daaba
Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta

32 284 50 40
Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

32 284 50 40
Pszczyna
Ośrodek SYMETRIA Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 21

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 447 47 05
Pyskowice
Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 2 (parter nowego budynku szpitala)

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w godz. 10.00-14.00

32 230 54 15
Racibórz
Szpital Rejonowy im. dr. Rostka w Raciborzu
ul. Gamowska 3

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

538 169 530, 538 169 529
Ruda Śląska
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Lipa 2 (pawilon E - budynek poradni specjalistycznych)

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane też przez lekarza pediatrę w godz. otwarcia poradni

32 344 07 96, 32 344 07 97, 32 344 07 57
Rybnik
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46 (pawilon nr 6)

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 429 25 11
Rydułtowy
PP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. Plebiscytowa 47, Rydułtowy

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów poniżej 18 roku życia
świadczenia udzielane przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

32 459 24 07
Siemianowice Śląskie
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
ul. 1 Maja 9

zakres świadczeń:

wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

32 428 78 84
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 13, Siemianowice Śląskie

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

32 428 78 84
SP ZOZ Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2

zakres świadczeń:

wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

32 428 78 84
SP ZOZ Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 13, Siemianowice Śląskie

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

32 428 78 84
Skoczów
Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Krzywa 4, Skoczów

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

33 857 95 50
Sosnowiec
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary
Pl. Medyków 1

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne (udzielanie świadczeń zawieszone w okresie od 06.04.2020 r. do 15.01.2021 r.)

32 368 22 56
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
ul. Zapolskiej 3

zakres świadczeń:

wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 413 05 20, 785 515 113, 782 515 114, 782 515 115, 782 515 117, 782 515 118, 782 515 113
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
ul. Szpitalna 1

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 413 05 20, 785 515 113, 782 515 114, 782 515 115, 782 515 117, 782 515 118, 782 515 113
Sosnowiecki Szpital Miejski
ul. Szpitalna 1

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 413 05 20, 785 515 113, 782 515 114, 782 515 115, 782 515 117, 782 515 118, 782 515 113
Szczyrk
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
Bielskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Zdrowia 1; Szczyrk

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta

33 817 86 90, lekarz: 533 356 112, pielęgniarka: 533 357 112
Świętochłowice
ZOZ w Świętochłowicach
ul. Chorzowska 36

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne oraz porady lekarskie udzielane telefonicznie, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

32 245 50 41-5 wew. 212, 668 893 902, 660 740 573
Tarnowskie Góry
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy SA w Tarnowskich Górach
ul. Pyskowicka 47-51

zakres świadczeń:

porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta

32 285 80 80, 32 381 75 80, 606 890 610, 510 788 210
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy SA w Tarnowskich Górach
NZOZ "BI-MED" APTEKA "LEŚNA" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 8

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna, porady lekarskie udzielane telefonicznie, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

32 285 80 80, 32 381 75 80, 606 890 610, 510 788 210
Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie w Tarnowskich Górach
NZOZ "BI-MED" APTEKA "LEŚNA" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 8

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę w godzinach otwarcia poradni

32 285 80 80, 32 381 75 80, 606 890 610, 510 788 210
Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie w Tarnowskich Górach
ul. Bytomska 22

zakres świadczeń:

wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 307 32 35
Tychy
Szpital Miejski w Tychach
ul. Cicha 27

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów poniżej 18 roku życia

32 780 87 62-63
Megrez Sp. z o.o.
ul. Edukacji 102

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – dla pacjentów powyżej 18 roku życia

32 325 52 98
Wodzisław Śląski
PP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51, Wodzisław Śląski

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 459 18 23
Wilkowice
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
ul. Żywiecka 19

zakres świadczeń:

wizyta pielęgniarska ambulatoryjna

33 812 20 20 lub 28 wew. 136; 600 429 203
Wisła
Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Dziechcinka 4, Wisła

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

33 857 95 46
Zabrze
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 277 61 90, 32 277 61 91
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Curie-Skłodowskiej 10

zakres świadczeń:

wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 373 23 54
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta

32 277 61 90, 32 277 61 91
Zawiercie
Szpital Powiatowy w Zawierciu
ul. Miodowa 14

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, świadczenia udzielane również przez lekarza pediatrę od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-22.00 oraz soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8.00-18.00

32 674 04 00, 885 999 150
Żory
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach
ul. Dąbrowskiego 20 (wejście od strony izby przyjęć)

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

32 434 12 40
Żywiec
ICZ HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Pola Lisickich 80

zakres świadczeń:

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

33 44 01 710, Centrala: 33 /44 01 400

UWAGA! Aktualny stan danych listy: 01.10.2020 r. Z uwagi na napływające od świadczeniodawców korekty danych, lista może ulegać dalszym zmianom.