Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Leki

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych jest świadczeniem gwarantowanym finansowanym w ramach Funduszu Medycznego.

Zgodę na pokrycie kosztów leku w ramach procedury RDTL mogą uzyskać szpitale III stopnia, szpitale ogólnopolskie, szpitale onkologiczne, szpitale pediatryczne oraz szpitale pulmonologiczne.

Leczenie w ramach procedury RDTL może być zastosowane u tych pacjentów, u których w toku dotychczasowego leczenia wyczerpano dostępne metody leczenia finansowane ze środków publicznych w danym wskazaniu.

W ramach procedury RDTL można ubiegać się o dostęp do leku, który nie jest finansowany ze środków publicznych w danym wskazaniu, posiada dopuszczenie do obrotu na terytorium Polski, jest dostępny w obrocie na polskim rynku oraz nie jest wymieniony w publikowanym przez Ministerstwo Zdrowia komunikacie w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury RDTL. W przypadku, gdy choć jedna z powyższych przesłanek nie jest wypełniona, lek nie może być finansowany w ramach procedury RDTL. W ramach procedury RDTL nie mogą być finansowane również leki sprowadzane z zagranicy w ramach importu docelowego oraz leki, dla których została wydana zgoda na czasowe dopuszczenie do obrotu.

Pozostałe informacje dotyczące finansowania świadczeń w ramach procedury RDTL - Ratunkowy dostęp do technologii lekowej zamieszczone zostały na stronie Ministerstwa Zdrowia po adresem: Pytania i odpowiedzi - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)