Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Weterani

Konsultant ds. poszkodowanych
w misjach poza granicami państwa – dotyczy służb mundurowych

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel. 32 735 19 87, 32 735 16 51, fax 32 735 18 09

Strona Ministerstwa Obrony Narodowej
Strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ilość wiadomości: 3
Kontakt dla weteranów działań poza granicami państwa oraz weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa w przypadku utrudnień w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej
Szczególne uprawnienia weteranów działań poza granicami państwa przyznanych na podstawie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U.…
Wykaz aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących szczególnych uprawnień weteranów działań poza granicami państwa oraz weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa
ilość wiadomości: 3

Akty prawne dotyczące weteranów działań poza granicami państwa oraz weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa: