Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Druki do pobrania

ilość wiadomości: 40
"GDZIE SZUKAĆ POMOCY LEKARZA W CZASIE ŚWIĄT, CZYLI O NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ"
Wniosek o wydanie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego Śląskiego OW NFZ
Wzór pełnomocnictwa do odbioru danych dostępowych do systemu Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)
"Mamo, Tato! Zgłoś mnie do ubezpieczenia zdrowotnego!" - ulotka Śląskiego OW NFZ
"INFORMATOR - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Dawca Przeszczepu oraz Zasłużony Dawca Przeszczepu – szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej" - ulotka Śląskiego OW NFZ
Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej (wersja .docx)
Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie elektronicznej KUZ / do odbioru elektronicznej KUZ dla osoby trzeciej (wersja .docx)
Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej (wersja .pdf)
Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie elektronicznej KUZ / do odbioru elektronicznej KUZ dla osoby trzeciej (wersja .pdf)
"Studencie! Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu zdrowotnym w Polsce" - ulotka Śląskiego OW NFZ
ilość wiadomości: 40