Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Harmonogram dentobusu

« Maj 2022 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

27-05-2022

 • dializoterapia otrzewnowa
 • hemodializoterapia
 • hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru

27-05-2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu złożenia wniosku o aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w zakresie zgłoszenia nowych miejsc udzielania świadczeń, należy...

27-05-2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne powinien...

27-05-2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu złożenia wniosku o aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w zakresie zgłoszenia nowych miejsc udzielania świadczeń, należy na Portalu Potencjału:

 1. W menu „struktura organizacyjna” wprowadzić nową lokalizację dla nowego miejsca udzielania świadczeń (nowej komórki organizacyjnej).
 2. Pod jednostką organizacyjną (siedzibą) w menu „komórki” dodać nową komórkę organizacyjną, wraz z jej harmonogramem, profilem medycznym (właściwym dla zaopatrzenia
  w wyroby medyczne) oraz personelem udzielającym świadczeń (z listy już istniejących pracowników, w przypadku nowego pracownika istnieje możliwość dodania pracownika oraz jego okresu zatrudnienia w menu „personel”).
 3. W menu „profile ofertowe” wygenerować nowy profil (podać jego nazwę, datę, a na wyświetlonej liście komórek organizacyjnych odznaczyć wszystkie miejsca wchodzące w skład profilu pozostawiając zaznaczoną tylko nową dodaną komórkę organizacyjną). Prawidłowe wygenerowanie pliku potwierdzone będzie stosownym komunikatem. Po poprawnym wygenerowaniu pliku należy wykonać eksport do xml, wskazując lokalizację na lokalnym komputerze do zapisu pliku.
 4. Pobrać ze strony tut. OW NFZ najnowszą wersję programu „Ofertowanie” (dział „Kontraktowanie 2022/Informacje wspólne”) oraz zainstalować ją na lokalnym komputerze.
 5. Pobrać ze strony tut. OW NFZ (dział „Kontraktowanie 2022/ zaopatrzenie w wyroby medyczne/ aneksowanie umów wieloletnich - definicje” ) definicję postępowania właściwego dla zakresu świadczeń tj:

Kod postępowania

Zakres świadczeń

 

12-22-000094/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6

nowe miejsce w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie

 

 

12-22-000095/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6

nowe miejsce w zaopatrzeniu w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie

 

12-22-000096/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6

nowe miejsce w zaopatrzeniu w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie

 

12-22-000097/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6

nowe miejsce w zaopatrzeniu w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie

 1. Pobraną definicję (lub definicje) zaimportować do programu „Ofertowanie”, do którego należy również zaimportować plik zawierający profil ofertowy z danymi o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy ssx2 oraz plik zawierający dane o produktach handlowych i zestawach produktów handlowych (wygenerowane uprzednio na Portalu Potencjału) zphx, a następnie wygenerować wniosek w ramach zaimportowanej definicji postępowania.
 2. Wygenerowany wniosek wraz z dokumentami, należy złożyć w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, budynek A pokój 004, w Katowicach przy ul. Kossutha 13, bądź przesłać pocztą na adres:

        Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
        Kossutha 13
        40-844 Katowice
        Dział ds. Wyrobów Medycznych,

        UWAGA: wniosek należy wygenerować TYLKO dla nowych, uruchomionych w ramach struktury organizacyjnej świadczeniodawcy, miejsc udzielania świadczeń.

                                       DYREKTOR

                                                  Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego

                                                  Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

                                                  Piotr Nowak

Źródło: Dział ds. Wyrobów Medycznych - tel. 735-05-28, 735-05-31

27-05-2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne powinien:

 1. Zawrzeć umowę o dostęp do Portalu Świadczeniodawcy. Instrukcja rejestrowania na „Portalu Świadczeniodawcy” dla nowych świadczeniodawców i podwykonawców znajduje się na stronie internetowej tut. Oddziału, w dziale „Portal Świadczeniodawcy – informacje”.
 2. W Portalu Świadczeniodawcy w sekcji „Moja struktura organizacyjna/moje pełne dane (Portal Potencjału)” wprowadzić informacje o swoim potencjale wykonawczym tj. o danych identyfikacyjnych świadczeniodawcy, o komórkach organizacyjnych, o lokalizacjach, o personelu udzielającym świadczeń, o harmonogramie, o oferowanym asortymencie (szczegóły dot. wprowadzania danych o potencjale wykonawczym znajdują się na stronie tut. Oddziału w dziale „Portal Świadczeniodawcy – informacje, następnie wygenerować profil ofertowy w menu ”Profile potencjału” (plik w formacie ssx2 i zapisać go na lokalnym komputerze).
 3. Pobrać ze strony tut. OW NFZ najnowszą wersję programu „Ofertowanie” (dział „Kontraktowanie 2022/Informacje wspólne”) oraz zainstalować ją na lokalnym komputerze.
 4. Pobrać ze strony tut. OW NFZ (dział „Kontraktowanie 2022/ zaopatrzenie w wyroby medyczne/ zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów) definicję postępowania właściwego dla zakresu świadczeń tj:

Kod postępowania

Zakres świadczeń

12-22-000090/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie

12-22-000091/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6

zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie

 

12-22-000092/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6

zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie

12-22-000093/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6

zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie

 1. Pobraną definicję (lub definicje) zaimportować do programu „Ofertowanie”, do którego należy również zaimportować plik zawierający profil ofertowy z danymi o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy ssx2 oraz plik zawierający dane o produktach handlowych i zestawach produktów handlowych (wygenerowane uprzednio na Portalu Potencjału) zphx, a następnie wygenerować wniosek w ramach zaimportowanej definicji postępowania.
 2. Wygenerowany wniosek wraz z dokumentami, należy złożyć w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, budynek A pokój 004, w Katowicach przy Kossutha 13, bądź przesłać pocztą na adres:

        Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
        Kossutha 13
        40-844 Katowice
        Dział ds. Wyrobów Medycznych,

        zgodnie z zasadami zawartymi w Zarządzeniu nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04.03.2022 r.

        Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

 

                                      DYREKTOR

                                  Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego

                                      Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

                                      Piotr Nowak

Źródło: Dział ds. Wyrobów Medycznych tel. 735- 05-28, 735-05-31

27-05-2022

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego w budynku Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 /parter/

27-05-2022

Zaopatrzenie w wyroby medyczne - aneksowanie nowych miejsc udzielania świadczeń od 1 lipca 2022 r.

27-05-2022

Zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów - nowe umowy od 1 lipca 2022 r:

 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
 • zaopatrzenie w środki pomocnicze
 • zaopatrzenie w optykę okularową
 • zaopatrzenie w protetykę słuchu

27-05-2022

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie:

 • dializoterapia otrzewnowa
 • hemodializoterapia
 • hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru

27-05-2022

Wykazy pozytywnie ocenionych wniosków oraz podpisanych umów z zakresu ZPO od 01.06.2022 r.

Strona 1 z 2