Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Harmonogram mammobusu

« Wrzesień 2021 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

21-09-2021

„W nawiązaniu do informacji o rzekomym wstrzymaniu zabiegów planowych, jakie pojawiły się w serwisie społecznościowym Twitter, informuję, że są one nieprawdziwe. 

Kartka przed wejściem na Oddział Kardiologii, która została sfotografowana przez użytkownika portalu, istotnie wisiała tam od momentu, kiedy szpital był przekształcany w placówkę covidową. Nie została zdjęta przez niedopatrzenie. 

Informuję, iż od początku maja, przyjęcia w WSS nr 4 w Bytomiu odbywają się w trybie planowym, także na Oddziale Kardiologii.

Bardzo przepraszamy za niedopatrzenie. 

Iwona Wronka
Rzecznik Prasowy WSS nr 4 w Bytomiu”

21-09-2021

Pogórze 10.30-14.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny Zamek 8

21-09-2021

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 7 października 2020 roku o  Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875) wprowadzono m.in. nowe zasady finansowania leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Zarządzeniem Nr 5/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 stycznia 2021 r. oraz Nr 56/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie...

21-09-2021

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 7 października 2020 roku o  Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875) wprowadzono m.in. nowe zasady finansowania leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Zarządzeniem Nr 5/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 stycznia 2021 r. oraz Nr 56/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, dostosowano przepisy obowiązującego zarządzenia do aktualnego stanu prawnego w zakresie  wynikającym z ww. ustawy.

W ww. zarządzeniach określono między  innymi wzory:

 • wniosku świadczeniodawcy do konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego
  o zastosowanie leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
 • opinii konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego w sprawie zastosowania
  u świadczeniobiorcy leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
 • informacji do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

W trakcie analizy składanej w ŚOW NFZ przez szpitale dokumentacji RDTL, powtarzają się  liczne błędy, które powodują znaczne wydłużenie czasu jej zatwierdzenia celem dokonania płatności z tytułu realizacji świadczeń. Do nieprawidłowości tych należą miedzy innymi:

 1. Wzór Opinii lub Informacji jest niezgodny z aktualnie obowiązującym (w dniu wystawienia dokumentu obowiązywał inny wzór)
 2. Przesłanie Informacji o kontynuacji w przypadku gdy pacjent zaczyna leczenie w ramach RDTL – w tym przypadku powinna być Opinia
 3. Brak uzupełnienia wymaganych pól np. dane świadczeniodawcy, numer GTIN leku, niespójności pomiędzy ilością leku a długością terapii czy sposobem dawkowania.
 4. Koszt terapii nie uwzględniający ceny hurtowej brutto leku wraz z określonym dla niego instrumentem dzielenia ryzyka.
 5. Wartość terapii nie wynika z załączonych faktur zakupowych leku
 6. Kopie faktur zakupowych leku nie podpisane za zgodność z oryginałem lub brak kopii faktur
 7. Nie dołączanie do dokumentacji korekt do faktur zakupowych (jeżeli były)
 8. Świadczenia przesłane w aplikacji rozliczeniowej niezgodnie z komunikatami Centrali NFZ z dnia 21 lutego 2021 r., 28 lipca 2020 r., oraz 16 lipca 2021 r. – błędny komunikat FZX i ŚWIAD
 9. Niezgodność danych zawartych w dokumentacji z danymi rozliczeniowymi (niezgodna ilość substancji podanej pacjentowi, niezgodna wartość świadczeń)

Uwzględniając powyższe zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w sporządzanej dokumentacji RDTL, co z kolei umożliwi dokonanie ostatecznych rozliczeń i wypłatę środków finansowych z tytułu realizacji świadczeń gwarantowanych.

 

21-09-2021

BIELSKO-BIAŁA 09:00-17:00 PRZY PŁYWALNI "TROCLIK" UL. SOSNKOWSKIEGO 14 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
CZECHOWICE-DZIEDZICE 09:00-17:00 PRZY MOSIR UL. LEGIONÓW 145 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
WILKOWICE 09:00-17:00 PRZY URZĘDZIE GMINY UL. WYZWOLENIA 25 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
JASIENICA 09:00-17:00 PRZY OŚRODKU ZDROWIA UL. JASIENICA 845 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
GLIWICE 10:00-17:35 PRZY AKAIMED UL. TARNOGÓRSKA 213 (NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 32/278-91-38,784-067-503)