Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Edyta Matras, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 3 w zakresach lekarskiej fizjoterapii ambulatoryjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

17.12.2021

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 31 grudnia 2021 roku świadczeniodawca Edyta Matras, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 3 (miejsce realizacji świadczeń, Katowice, ul. Graniczna 45)  na swój wniosek zakończy wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresach fizjoterapii ambulatoryjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl  w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Wszystkie aktualności