Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Fundacja "UNIA BRACKA", Ruda Śląska, ul. Edmunda Kokota 172 – miejsce realizacji świadczeń:

22.12.2021

„Przychodnia Bracka Pokój” z miejscem realizacji świadczeń w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13,  w zakresie dermatologii i wenerologii - 02.1200.001.02 (wyr 1) „Przychodnia Bracka Wujek” z miejscem realizacji świadczeń w Katowicach, ul. Załęska 51, w zakresie  otolaryngologii - 02.1610.001.02 (wyr 6).

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że Fundacja "UNIA BRACKA",  Ruda Śląska, ul. Edmunda Kokota 172 – miejsce realizacji świadczeń w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13 – Przychodnia Bracka Pokój, zakończy z dniem 31 grudnia 2021 r. wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie dermatologii i wenerologii oraz w Katowicach, ul. Załęska 51 – „Przychodnia Bracka Wujek”  zakończy z dniem 31 grudnia 2021 r. wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie otolaryngologii.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępny jest na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

Wszystkie aktualności