Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Beata Tatrocka-Burzawa, Ewa Stachowiak, Joanna Albert, Anna Płotek Ośrodek Terapii i Psychoedukacji "KOMPAS" Spółka Cywilna Będzin, ul. Modrzejowska 27 – w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

10.06.2022

Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 31 sierpnia 2022 roku, ze świadczeniodawcą Beata Tatrocka-Burzawa, Ewa Stachowiak, Joanna Albert, Anna Płotek Ośrodek Terapii i Psychoedukacji "KOMPAS" Spółka Cywilna Będzin, ul. Modrzejowska 27, zostanie rozwiązana umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: 04.1700.001.02 - ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH.

Osoby, oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o uzyskaniu od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępny jest na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl  w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/.

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Wszystkie aktualności